Skip to main content

Informujemy, że zarządzeniem Wójta Gminy Kościan Nr 10 / 2023 z dnia 07.02.2023r. rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.

Stowarzyszenie nasze otrzymało dofinansowania na dwa projekty:

  1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Spotkajmy się w Gminie
    Kościan” – w wysokości 17000,00 zł
  2. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych – „Młodzież Gminy Kościan w
    działaniu” – w wysokości 10000,00 zł