Skip to main content

Zakończyliśmy realizację projektu 50+ zdrowie = 100+ . Projekt realizowała grupa nieformalna „Grupa na 5(0)+”. Stowarzyszenie CRGKoscian było patronem projektu.

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości 15 kobiet, w wieku 50+ z terenu gminy Kościan, na temat negatywnych skutków, powikłań i zagrożeń życia związanych z nierozwiązaniem problemu ich nadwagi i otyłości; form, zalet i sposobów wykonywania aktywności sportowo-ruchowej oraz zasad i zalet zdrowego odżywiania oraz stosowania w tego w praktyce. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dla kobiet 50+ z zakresu aktywności sportowo-rekreacyjnej. Najważniejszym punktem tych zajęć było  usamodzielnienie kobiet w wybranych przez nie formach dbania o zdrowie, aby robiły to świadomie, poprawnie i z największą korzyścią dla własnego ciała. Zostały zorganizowane spotkania z dietetykiem podczas których uczestniczki poznały podstawy prawidłowego komponowania posiłków. Odbyło się także spotkanie podsumowujące projekt.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pani Katarzynie Naglik naszej instruktorce zajęć sportowych.