Aktualności

Aktualności

Dotacja z UMWW

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w…
CRG Kościan
15 kwietnia 2016