Aktualności

Gmina Kościan w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje projekt „Ja w internecie” .Szkolenie obejmuje jeden blok tematyczny i trwa 12 godzin (podzielonych na kilka dni).. Szkolenia odbywają się na t więcej

„Jajko czy kura? Co było wcześniej?”Jak to wszystko się zaczęło?Młodzież czy ich potrzeby? Oto jest pytanie…..    Pracując z młodzieżą na co dzień spotykamy się czę więcej

19 lutego 2019 odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa, na którą została zaproszona młodzieżowa Rada Gminy Kościan wraz z Młodzieżową Radą Miasta Leszna. Była to doskonała okazja dla, początkujących radnych z MRG K więcej

Gmina Kościan otrzymała grant na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w ramach programu „Ja w Internecie”. Jest  to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkownikó więcej

W 2018 na terenie Gminy Kościan powstała Młodzieżowa Rada Gminy Kościan.Rada powstała w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan projektu współfinansowanego przez NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM więcej

Copyright © 2015 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by DNA STUDIO