All Posts By

CRG Kościan

Już w lutym rusza Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!”, ma przyjemność zaprosić mieszkańców, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe powiatu kościańskiego do udziału w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne i rozwiązywanie problemów społecznych, mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego, na terenie naszego powiatu. Pomóc mają nam w tym dotacje, które będziemy przyznawać aktywnym mieszkańcom, na podstawie złożonych przez nich ofert. Wysokość dotacji to aż 1500 złotych na działania społeczne! W ramach Konkursu mamy do przyznania minimum 123 dotacje! Pierwsze wnioski możecie składać już w drugiej połowie lutego 2020 roku!

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Serdecznie zapraszamy!

IV Plenerowe spotkanie w ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie

Spotkanie plenerowe w ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie za nami! Tym razem zadedykowano je Stanisławowi Moniuszce z racji przypadającej w tym roku 200. rocznicy jego urodzin. Spotkanie rozpoczęła prelekcja „Folklor, tradycja narodowa i szczypta humoru! Moniuszko i jego wkład w historię” przedstawiona przez doktora Emiliana Prałata. Następnie młodzież z Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach Starych pod kierunkiem pana Arkadiusza Wesołka zaprezentowała performance pt. „Moniuszko – dziękujemy”. Zwieńczeniem wieczoru był koncert ” Polska w muzyce – 200 lat urodzin Stanisława Moniuszki”. Utworów genialnego polskiego muzyka słuchaliśmy w wykonaniu solistów Opery Narodowej i Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na uczestników spotkania czekały wyjątkowe smakołyki przygotowane przez KGW Lubuszanki i Kokorzynianki!

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania, a szczególnie: Emilianowi Prałatowi, Arkowi Wesołkowi, Ani Miler, Mirkowi Dudzie, Marcinowi Adamczakowi, Romanowi Podgórskiemu, Strażakom z OSP Gryżyna.
Projekt współfinansowany przez Gminę Kościan.

Nabory do projektu Ja w Internecie

Gmina Kościan w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje projekt „Ja w internecie” .
Szkolenie obejmuje jeden blok tematyczny i trwa 12 godzin (podzielonych na kilka dni).. Szkolenia odbywają się na terenie Gminy Kościan oraz miasta Kościan. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 12 osób. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończenie 25 roku życia.
RODZIC W INTERNECIE
Szkolenie dedykowane dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy z zakresu kontroli rodzicielskiej na komputerach i smartfonach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak załatwiać codzienne sprawy związane z e-administracją, np. składanie wniosków 500+, uzyskanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
MÓJ BIZNES W SIECI
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak korzystać z zasobów Internetu aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie).
MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wiedzieć, jak załatwić sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
KULTURA W SIECI
Celem szkolenia jest nauczenie uczestników m. in. jak bezpiecznie w legalnych źródłach szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, gier, zdjęć, szkoleń i innych dostępnych treści w Internecie.
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Szkolenie skierowane do osób, które chcą nauczyć się efektywnie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy oraz życiu prywatnym.
TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści zgodnie z prawem autorskim.
Zachęcamy do udziału.
Zgłoszenia i pytania:
Urząd Gminy Kościan pan Łukasz Mikołajczyk
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan pani Jolanta Nowicka
Tel: 503013259
ORGANIZATOR SZKOLEŃ:
Gmina Kościan, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa,
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Spotkanie Młodzieżowych Rad

19 lutego 2019 odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa, na którą została zaproszona młodzieżowa Rada Gminy Kościan wraz z Młodzieżową Radą Miasta Leszna. Była to doskonała okazja dla, początkujących radnych z MRG Kościan, żeby zobaczyć jak pożyteczne i kreatywne działania mogą być tworzone przez młodzież.
Gospodarze przedstawili ogrom inicjatyw, których są twórcami. Przedstawiciele leszczyńskiej MR również pokazali swoje działania oraz przekazali kilka porad naszym radnym.
Spotkanie to było świetnym czasem na integrację, poznanie nowych ludzi, zainspirowanie się i zmobilizowanie do działania.
Mamy nadzieję, że działania Młodzieżowej Rady Gminy Kościan będą równie skuteczne i pomysłowe jak Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa i Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, a to spotkanie zaowocuje współpracą i wzajemnym wsparciem.

Ja w Internecie – rozpoczynamy rekrutację

Gmina Kościan otrzymała grant na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w ramach programu „Ja w Internecie”.

Jest  to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Jest  to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 156 osób w wieku od 25 lat.

Planowane szkolenia to:

 • Rodzic w Internecie
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan.

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem „Ja w Internecie” jest Fundacja Legalna Kultura.

Informacje oraz zgłoszenia pod numerem telefonu:  655114064 oraz 503013259 w godzinach od 12.00 do 14.00.

Młodzieżowa Rada Gminy Kościan – uroczysta sesja

W 2018 na terenie Gminy Kościan powstała Młodzieżowa Rada Gminy Kościan.

Rada powstała w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan projektu współfinansowanego przez NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO w ramach priorytetu „Aktywni obywatele”.

W poniedziałek 28 stycznia 2019 odbyła się pierwsza uroczysta sesja.

W skład Rady weszło 15 osób:

 1. Sobierajewicz Aleksandra – przewodnicząca Rady
 2. Piotrowicz Julia – zastępca przewodniczącej
 3. Mazurek Szymon – sekretarz
 4. Gorajska Patrycja
 5. Juskowiak Maria
 6. Głowacka Marta
 7. Kmieciak Joanna
 8. Kucharska Julia
 9. Łaszczyński Tomasz
 10. Michalak Dominika
 11. Olejnik Julia
 12. Kabacińska Wioleta
 13. Pietrasz Igor
 14. Szymanowski Mikołaj
 15. Jankowski Igor

 

Dlaczego Młodzieżowa Rada jest potrzebna w każdej gminie?

Każdego roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) podejmują wiele kluczowych decyzji, które dotyczą kierunków lokalnych działań na rzecz rozwoju młodzieży. Niestety większość JST podejmuje te decyzje bez udziału młodzieży, jedynie w oparciu o własne doświadczenia lub doświadczenia młodzieży, z którą posiadają kontakt, co daje przedstawicielom JST bardzo wąski obraz potrzeb i problemów młodzieży. Jeśli dodamy do tego dynamicznie zmieniające się środowisko lokalne i globalne, przedmioty zainteresowań młodzieży oraz kierunki pożądanego przez nich rozwoju, to okazuje się, że wiele strategii i działań nie jest przystosowanych do potrzeb współczesnej młodzieży. Dlatego każda JST ma możliwość stworzenia Młodzieżowej Rady jako mechanizmu konsultacyjnego, który dostosowuje działania JST do realnych problemów i potrzeb młodzieży w wymiarze lokalnym.

Głównym celem istnienia Młodzieżowej Rady jest zapewnienie młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji w ich sprawach. Jest to narzędzie, które pozwala JST konsultować swoje pomysły i rozwiązania bieżących problemów i potrzeb młodzieży na poziomie lokalnym, a także tworzy dialog pomiędzy młodzieżą i JST, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Powołanie i efektywne działanie Młodzieżowej Rady sprawiają, że:

 • Zwiększa się udział młodzieży w procesie decyzyjnym na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb młodzieży na poziomie lokalnym
 • Rozwija się konstruktywny dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących JST
 • Potęguje się skuteczność i jakość działań prowadzonych przez władze JST na rzecz młodzieży
 • Wzmacnia się zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym
 • Władze JST w większym stopniu rozumieją potrzeby i problemy młodzieży
 • W młodzieży kształtuje się umiejętność podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej
 • Kreują się młodzi liderzy na poziomie lokalnym
 • W młodzieży zwiększa się poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość

Stworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady powodują, że młodzież uczy się:

 • Wybierać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady. Możliwość wybierania swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady jest bardzo istotna w procesie kształtowania się i dalszego funkcjonowania Młodzieżowej Rady, ponieważ pozwala młodzieży na świadome i konstruktywne ćwiczenie umiejętności związanych z refleksją nad wspólnymi, lokalnymi potrzebami i problemami młodzieży i wyboru swoich przedstawicieli zgodnie z pożądanymi kierunkami rozwoju działań. Co więcej młodzież uczy się odpowiedzialności i umiejętności wyboru i oddawania głosu na kandydata na podstawie przedstawionego programu. Uczy to świadomego udziału w procesie wyborów
 • Współdecydować o swoich sprawach. Dzięki rozwojowi demokracji obywatele mają możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym władz poprzez organizowane konsultacje społeczne, debaty publiczne, czy spotkania z mieszkańcami. Rola obywatela nie sprowadza się już tylko do oddania głosu, ale do aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Młodzież za pośrednictwem Młodzieżowej Rady uczy się aktywnej i świadomej roli obywatela w procesie decydowania o swoich sprawach.
 • Być reprezentowanym.  Ważne jest to, aby młodzież miała pozytywne doświadczenie w trakcie tego procesu. Dlatego dla członków Młodzieżowej Rady istotne jest zadbanie o stały kontakt oraz transparentny przekaz na temat swoich działań. Młodzieżowa Rada może to zrobić między innymi poprzez:
  • o Dyżury poszczególnych reprezentantów. Dyżury te mogą odbywać się osobiście, przez media społecznościowe, telefonicznie, czy poprzez e-mail
  • o Regularne, otwarte spotkania w formie spotkań osobistych lub w formie webinarium lub relacji live. Spotkania te mają na celu pobudzenie i rozwój dialogu nad bieżącymi potrzebami i problemami, działaniami Młodzieżowej Rady oraz kierunkami rozwoju i sposobami na poradzenie sobie z nowymi kwestiami
 • Podejmowania inicjatyw oddolnych. Młodzieżowa Rada jest odpowiednim narzędziem do tego, aby młodzież zrozumiała i nauczyła się, że rozwiązywanie problemów i potrzeb odbywa się nie tylko poprzez JST, ale także poprzez inicjatywy oddolne. Dzięki temu młodzież uczy się jak być aktywnym, brać sprawy w swoje ręce i jak angażować się w działania nie tylko jako odbiorca, ale także jako aktywny realizator

WOŚP 2019

Dnia 13 stycznia 2019  w Starych Obrzyskach zagrała WOŚP. Zebraliśmy 5137,96.

W tym roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie wspólnie z Zespołem Szkół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, Sołectwem wsi Stare Oborzyska, LZS Juna Trans, OSP Stare Oborzyska.

Podczas spotkania mieliśmy okazję obejrzeć „Bajkowe jasełka” w wykonaniu przedszkolaków ze Starych Oborzysk, których wspierał szkolny chór.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Wszystkim za udział w tej pięknej akcji. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, za ogromna wiarę w zespołowe działanie, które przynosi tak dużo wspaniałych efektów.
27. finał WOŚP zagrał dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej Polsce.
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE.

50+ zdrowie = 100+

Zakończyliśmy realizację projektu 50+ zdrowie = 100+ . Projekt realizowała grupa nieformalna „Grupa na 5(0)+”. Stowarzyszenie CRGKoscian było patronem projektu.

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości 15 kobiet, w wieku 50+ z terenu gminy Kościan, na temat negatywnych skutków, powikłań i zagrożeń życia związanych z nierozwiązaniem problemu ich nadwagi i otyłości; form, zalet i sposobów wykonywania aktywności sportowo-ruchowej oraz zasad i zalet zdrowego odżywiania oraz stosowania w tego w praktyce. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dla kobiet 50+ z zakresu aktywności sportowo-rekreacyjnej. Najważniejszym punktem tych zajęć było  usamodzielnienie kobiet w wybranych przez nie formach dbania o zdrowie, aby robiły to świadomie, poprawnie i z największą korzyścią dla własnego ciała. Zostały zorganizowane spotkania z dietetykiem podczas których uczestniczki poznały podstawy prawidłowego komponowania posiłków. Odbyło się także spotkanie podsumowujące projekt.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pani Katarzynie Naglik naszej instruktorce zajęć sportowych.

Wieczory filmowe z Młodzieżową Radą Gminy Kościan

30.11.2018r., w Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych spotkań filmowych. Wydarzenie to powstało w ramach projektu Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. Podczas spotkania można było poczuć prawdziwą kinową atmosferę! Uczestnicy projektu zdecydowali się na obejrzenie filmu: ,,Król rozrywki”, który okazał się pięknym filmem poruszającym ważne i życiowe aspekty takie jak tolerancja, miłość, przyjaźń, różnorodność i niepowtarzalność ludzi.

„Śladami historii naszych dziadów”.

Dnia 25 listopada odbyło się w Kokorzynie spotkanie w ramach realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Śladami historii naszych dziadów”. Podczas spotkania odbył się „Festiwal smaków”. Potrawy przygotowały panie z zespołu „Kokorzynianki”. Były pyry z gzikiem, racuchy, pierogi, zupa dyniowa i grzybowa, szare kluski, kapusta, pyszne ciasto i desery. Panie z Turwi przygotowały pyszny kompot dyniowy.
Podczas spotkania były także występy dzieci ze szkół z Kokorzyna i Starych Oborzysk, koncert Bluesowy połączony z piosenkami śpiewanymi w gwarze wielkopolskiej przez Jaromiego i Michała Dolatę oraz warsztaty artystyczne przeprowadzone przez panie z Akademii św. Mikołaja ze Starych Oborzysk.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przygotowanie spotkania oraz za udział w nim.