Skip to main content

Prezes oraz Członkowie Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” 17 października 2017 r. wzięli udział w konferencji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie” organizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności, do uwzględnienia w swoich działaniach różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich ofert, co z kolei powinno też zwiększyć osiągane dochody.

Podczas konferencji realizowane były następujące tematy:

  • Przeszłość dla przyszłości, czyli jak wykorzystać materialne dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi w działalności agroturystycznej.
  • Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi i jego obecność w ofercie gospodarstw agroturystycznych regionu.
  • Każde miejsce opowiada swoją historię.
  • Wielkopolskie produkty regionalne i lokalne.
  • Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi w inicjatywach Lokalnych Grup Działania.

Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” pani Jolanta Nowicka podczas tej konferencji wygłosiła wykład nt.: Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi w inicjatywach Lokalnych Grup Działania” przedstawiając w jaki sposób realizowany był i jest  produkt lokalny LGD Gościnna Wielkopolska „Podróże z Panem Tadeuszem”. Panie Maria Bidzińska, Barbara Łuczak oraz Anna Miler zaprezentowały efekty swoich prac realizowanych podczas warsztatów rękodzielniczych oraz przeprowadziły warsztaty dla pań z WODR.