Skip to main content

Jak angażować mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów w swoim najbliższym środowisku? Najlepiej zapytać: co jest nie tak? Co nie gra? Co im przeszkadza? Jeśli jest to paląca potrzeba, do rozwiązania problemu znajdą się zainteresowani do działania.

Na szkolenie w ramach projektu WARNiK, czyli Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa NGO i kooperacji zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Kościan. Uczestniczyli oni w dwóch szkoleniach w ramach Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa. Mieszkańców reprezentowała – Katarzyna Zmarz, środowisko pozarządowe – Jolanta Nowicka- prezeska stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan, natomiast wsparciem ze strony jednostki samorządu terytorialnego był zastępca wójta Mirosław Duda.

Podczas szkolenia poruszane były tematy z punktu widzenia mieszkańca, czyli: sztuka skutecznej argumentacji, drogi dotarcia do osób zajmujących się problemami, rodzaje i zasięg działalności instytucji na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Aby skutecznie zająć się problemem warto znaleźć sprzymierzeńców w organizacjach pozarządowych, które posiadają wiedzę w zakresie rozwiązania spraw społecznych. Tematami skierowanymi do tych uczestników podczas szkolenia w Dymaczewie były: formy współpracy z jednostkami samorządu gminnego, określanie rezultatów w konkursach w porozumieniu z pracownikami urzędu, a także określenie wzajemnych oczekiwań.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stanowią fundament tworzenia klimatu zmian w gminie, w związku z czym niezbędne było ich uczestnictwo także podczas szkolenia. Perspektywa, procedury a także ograniczenia prawne to wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień urzędnicy, jednak otwarci na współpracę z mieszkańcami chcą poszukiwać dróg rozwiązań, a projekt WARNiK pozwala im to osiągnąć. Jak współpracę układać na poziomie finansowym ale także pozafinansowym, to jeden z głównych tematów. Praca warsztatowa w „trójkach” pozwoliła uczestnikom wyeliminować przeszkody i skoncentrować się na rezultacie końcowym. Ale to dopiero początek prac.

Praca w grupach, spojrzenie z różnych perspektyw a także integracja poprzez poznawanie siebie, wzajemnie zaowocuje w drugim półroczu nowymi zapisami w programach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i ogłoszonymi z końcem roku konkursami, celem rozwiązania najpilniejszych problemów w gminie Kościan.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.