Skip to main content

Stowarzyszenie CRGKościan realizuje projekt  „Historie drzewami pisane”.

Celem głównym projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Projekt ma za zadanie kształtować świadomość społeczeństwa od najmłodszych lat w kierunku poznania znaczenia i roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności, zapoznaniu z gatunkami drzew naturalnie występującymi na terenie zachodniej Polski. Chcemy zaznajomić społeczeństwo z przepisami dotyczącymi ochrony zadrzewień. Atrakcyjność prowadzonych działań zapewni zastosowanie elementów technologii informacyjnej w trakcie szkoleń, zajęć edukacyjnych i imprez promocyjnych.

W ramach projektu wykonane będą następujące zadania: Budowa internetowej platformy edukacyjnej, która poświęcona będzie znaczeniu drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska, na której umieścimy część teoretyczną oraz elementy wideo.

Dodatkowo przeprowadzimy warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne oraz z TI.