Skip to main content
’Internetowy Konkurs Solowy’ to kolejny projekt dofinansowany w ramach naszego konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!
Głównym działaniem projektu będzie przeprowadzenie Konkursu Solowego na podstawie nagranych wystąpień artystów, które zostaną wykorzystane do stworzenia ogólnodostępnego Koncertu Internetowego!
Będzie również nagroda publiczności, więc śledźcie uważnie informacje na naszym FanPage!
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności #NIW w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #FIO2020