Skip to main content

Miło nam poinformować, że w prowadzonym przez Fundację Legalna Kultura konkursie w ramach Programu Ja w internecie, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, wniosek złożony przez Gminę Kościan został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym i została przyznana dotacja w wysokości 87 360 zł.