Skip to main content

Zakończyliśmy realizację projektu „Kościańskie spacery o poranku” współfinansowane przez powiat kościański.  Zadanie miało na celu popularyzację aktywnego wypoczynku w popularnej obecnie formie rekreacji jaką jest Nordic Walking. Mimo, że technika ta ma prawie 100 lat w Polsce jest jeszcze mało znana, co jest dużą szkodą przede wszystkim dla osób starszych, otyłych czy nieposiadających predyspozycji do uprawiania bardziej intensywnych sportów. Zadanie reprezentowane przez ten rodzaj aktywności miało: zwiększyć aktywność osób starszych, zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych, a dla osób chorych pomóc w leczeniu, ponieważ wzmacnia serce, a także oczyszcza układ krwionośny z toksyn, pomóc osobom otyłym, które często wstydzą się swojej tuszy i przez to nie uprawiają sportów, wydłużyć życie, pozwało na nawiązywanie nowych kontaktów, a z czasem we własnym zakresie uprawiać ten rodzaj aktywności. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Naglik.