Skip to main content

Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!”, ma przyjemność zaprosić mieszkańców, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe powiatu kościańskiego do udziału w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne i rozwiązywanie problemów społecznych, mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego, na terenie naszego powiatu. Pomóc mają nam w tym dotacje, które będziemy przyznawać aktywnym mieszkańcom, na podstawie złożonych przez nich ofert. Wysokość dotacji to aż 1500 złotych na działania społeczne! W ramach Konkursu mamy do przyznania minimum 123 dotacje! Pierwsze wnioski możecie składać już w drugiej połowie lutego 2020 roku!

Nasze Stowarzyszenie stawia sobie ambitne cele, dlatego chcielibyśmy dotrzeć z naszymi dotacjami do każdego sołectwa w powiecie kościańskim i zmobilizować mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz innych!

Dlatego jeśli jesteście aktywnymi mieszkańcami, którzy działają lub chcieliby rozpocząć działania na rzecz mieszkańców Waszej małej społeczności, możecie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w naszym Konkursie.

Do czego mają dążyć Wasze działania?

Odpowiedź jest prosta! Do pobudzenia aktywności mieszkańców!

Jakie działania możecie podjąć?

Repertuar działań jest bardzo szeroki i zależy od tego w jaki sposób chcecie zaktywizować Waszą społeczność. Możecie przeznaczyć środki na organizację spotkań integracyjnych (pikniki, festyny, turnieje rodzinne i sportowe), wydarzeń kulturalnych (kino pod chmurką, koncert, festiwal), wydarzeń aktywizujących mieszkańców (wolontariat na rzecz dzieci, zwierząt, przyrody) i wiele więcej!

Co należy zrobić, aby otrzymać dotację?

Otrzymać dotację można w trzech prostych krokach!

Krok 1

Wasza Grupa nieformalna, samopomocowa lub Młoda Organizacja Pozarządowa opracowuje wniosek do Konkursu (wniosek wraz z regulaminem będą dostępne w dniu ogłoszenia konkursu).

Krok 2

Opracowany wniosek przesyłacie do konsultacji na adres: projekt@crgkoscian.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: WNIOSEK DO KONSULTACJI)

Krok 3

Skonsultowany wniosek składacie w formie elektronicznej na adres: projekt@crgkoscian.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: WNIOSEK DO OCENY) lub papierowej w siedzibie naszego Stowarzyszenia (ul. Szkolna 1, Stare Oborzyska, 64-000 Kościan), w poniedziałki, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Nabór wniosków prowadzimy w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Waszych projektów. Wnioski można złożyć najpóźniej do 28 września 2020 roku, do godziny 19.00.

Złożony wniosek zostanie oceniony formalnie oraz merytorycznie przez naszych ekspertów. W naszych Konkursie proponujemy rozwiązania innowacyjne, dlatego dopuszczamy możliwość kontaktu ekspertów merytorycznych w sprawie doprecyzowania elementów Waszego projektu. Ostateczna decyzja o ocenie zostanie podjęta w trakcie spotkania komisji konkursowej. Spotkania przypadają zawsze na pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca, rozpoczynając od pierwszego czwartku lutego, czyli od 5 marca 2020 roku. W przypadku większej ilości złożonych projektów w danym miesiącu zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie.

Ważna informacja!

Projekt musi zostać złożony najpóźniej 5 dni roboczych przed danym spotkaniem Komisji Konkursowej, aby został oceniony.

Przykład: Jeśli spotkanie Komisji Konkursowej zaplanowane jest na 5 marca 2020 roku, to Wasza oferta będzie podlegała ocenie na tym spotkaniu tylko wtedy, jeśli zostanie złożona do 29 lutego 2020 roku (5 dni kalendarzowych). Jest to dla nas istotne, ponieważ eksperci muszą mieć czas na zapoznanie się z Waszym projektem.

Ocena formalna i merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu, kartę oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej.

Wszystkie istotne szczegóły dotyczące wypełnienia oferty znajdują się w Regulaminie Konkursu (dostępny najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu razem z resztą dokumentacji konkursowej).

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia pod adresem e-mail: biuro@crgkoscian.pl oraz przez nasz profil na Facebook www.facebook.com/crgkoscian/

Dodatkowe informacje będą udzielane na naszym dyżurze w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 19.00, w siedzibie naszego Stowarzyszenia (na dyżur należy umówić się za pośrednictwem adresu e-mail biuro@crgkoscian.pl ).

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Serdecznie zapraszamy!