Skip to main content

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje od czerwca projekt „Młodzieżowa Rada Gminy Kościan” współfinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Zadanie polega na utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) przy Gminie Kościan. MRG składać się będzie z 14 osób w wieku od 14 do 19 lat, będzie przestrzenią, w której młodzież będzie mogła zwiększać swój wpływ na polityki publiczne.

W ramach działań zostały przeprowadzone spotkania diagnozujące z grupą ponad 100 osób w wieku od 14 do 18 lat z terenu Gminy Kościan. Spotkania zostały przeprowadzone w ZS w Starych Oborzyskach, Racocie oraz w ZSP w Kościanie.

Kolejne zadanie to wyłonienie 20 kandydatów którzy będą mieli stworzyć MRG.

Osoby chętne w wieku 14-19 lat, chcące mieć wpływ na to co będzie działo się w naszej gminie prosimy o zgłaszanie się.

Kontakt mail: crgkoscian@gmail.com Tel: 655119820 / kom: 503013259