Skip to main content

 

              Jak w prawdziwych wyborach, kościańskiej młodzieży towarzyszyły emocje, napięcie i mnóstwo pytań. 26 listopada odbyły się wybory w szkołach, teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Przedstawiamy Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

 

               Kandydatów na młodzieżowych radnych zgłosiło się dwudziestu dwóch kandydatów. Młodzież wzięła udział w szkoleniu, po czym zaangażowali się kampanię wyborczą. Powstały plakaty, akcje informacyjne, ale także rozmowy ze swoimi wyborcami w szkołach.

W oparciu o współpracę z Samorządem Gminy Kościan w szkołach powstały okręgi wyborcze. W związku z epidemią głosowanie zostało przeprowadzone on-line poprzez platformę LIBRUS. Jednak nie zapomniano o młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, którzy nie podlegają elektronicznemu dziennikowi w poszczególnych szkołach. W Szkole Podstawowej w Oborzyskach Starych zorganizowano lokal wyborczy w tradycyjnej formule (urna, przedstawiciele komisji wyborczej, karty do głosowania z listą wyborców). W wyborach wzięły udział 263 osoby. Po przeliczeniu głosów do Młodzieżowej Rady zostali wybrani uczniowie z największą liczbą głosów.

 1. Anna Peszel – Stare Oborzyska
 2. Jędrzej Kościański – Stary Lubosz
 3. Maria Łabińska – Stary Lubosz
 4. Julia Dudkowska – Racot
 5. Zofia Flaczyk – Racot
 6. Nikodem Gryzoń – Stary Lubosz
 7. Józefina Kaźmierska – Stare Oborzyska
 8. Wiktor Ropiński – Racot
 9. Aleksandra Szczepaniak – Bonikowo
 10. Izabela Szczepaniak – Bonikowo
 11. Antoni Bartoszewski – Stary Lubosz
 12. Julia Naskręt – Stare Oborzyska
 13. Jagoda Pietrzyńska – Stary Lubosz
 14. Marcel Walczak – Stary Lubosz
 15. Alicja Kasprzak – Stary Lubosz

Zaprzysiężenie młodzieżowych radnych odbędzie się podczas uroczystej sesji. O terminie będziemy informować.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i zachęcamy tych, którzy kandydowali by wspierali wybranych radnych. Jako młodzi obywatele macie wiele kadencji przed sobą, w związku z czym nie poddawajcie się w swych staraniach o sprawy młodzieżowe.

Idea Młodzieżowej Rady Gminy Kościan wypłynęła z potrzeby. Aby powołać organ doradczy potrzeba zaangażowania wielu ludzi. Wiele elementów tej pracy mogło być zrealizowane dzięki projektowi „MRG- mobilizacja, rozwój gminy Kościan, celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.