Skip to main content

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował wyniki programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. W tegorocznej edycji FIO organizacje złożyły 2789 ofert.

O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:

I. Małe Inicjatywy (konkurs na operatorów regrantingu)
II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert: 26 w priorytecie I, 351 w priorytecie II, 119 w priorytecie III oraz 43 w priorytecie IV.

Nasze stowarzyszenie wnioskowało w priorytecie III aktywni obywatele. Otrzymaliśmy dotacje na realizację projektu „Młodzieżowa Rada Gminy Kościan” w wysokości 46 910,00 zł.

Na  119 rekomendowanych wniosków w priorytecie III nasz wniosek znajduje się na 10 miejscu na liście rankingowej.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/komit/5035,Wynik-konkursu-Funduszu-Inicjatyw-Obywatelskich-2018.html