Skip to main content

Stowarzyszenie nasze otrzymało podziękowanie z Narodowego Instytutu Wolności za podejmowanie działań na rzecz rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych i wspierania aktywności obywateli na poziomie lokalnym w ramach programu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.👏