Skip to main content

W Polsce jest ok. stu wiosek tematycznych. Części z nich udało się na stałe zaliczyć się do atrakcji turystycznych. Wioskom tematycznym poświęcone było spotkanie organizowane 2 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie, w którym wzięła udział 5. osobowa grupa członków naszego stowarzyszenia.

Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącemu tematowi. Motywem tematycznym mogą być np. charakterystyczne dla danej wsi uprawy lub hodowla (np. wioska rumiankowa, wioska owcza), jej historia i kultura (np. wioska cesarska, wioska barokowa), ale także specjalizacja bardziej abstrakcyjna odnosząca się do literatury, czy określonych emocji (np. wioska hobbitów, wioska harmonii i pełni życia). Niezależnie od przyjętego motywu wioski tematyczne mogą przynosić spore korzyści dla ich mieszkańców, tj. sprzyjają integracji i pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy. O tym jak tworzyć i prowadzić wioskę tematyczną z pożytkiem dla całej społeczności, dowiedzieli się uczestnicy spotkania pn. „Budowanie i rozwój wsi tematycznych”. Spotkanie zorganizowane było w Łaszczynie, gdzie powstaje wioska tematyczna Lawendowy Łaszczyn.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.