Skip to main content

Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan!

Serdecznie witamy na stronie naszego nowego projektu pt.: Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan, realizowanego w ramach Rządowego Programu NOWEFIO. Nasz projekt będzie realizowany w latach 2023-2024.

Projekt będzie polegał na realizacji głównego celu NOWEFIO, czyli zwiększenie zaangażowania i partycypacji obywateli w sprawy publiczne poprzez wzrost
znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym społeczności lokalnych. Zamierzamy zrealizować ten cel poprzez utworzenie Rady Seniorów w naszej gminie!

Kierunkami działania podczas realizacji naszego projektu są:
1. Zwiększanie wpływu seniorów na polityki publiczne
2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych seniorów
3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych jaką jest Rada Seniorów
4. Wspieranie tworzenia partnerstw i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli naszej gminy.

Rada Seniorów będzie składać się z przedstawicieli seniorów i będzie przestrzenią/platformą, dzięki której seniorzy zwiększą swój wpływ na polityki publiczne w naszej gminie.

W ramach projektu seniorzy oraz kandydaci na radnych wezmą udział w następujących działaniach:
1. Fazę poznania i identyfikacji realnych problemów i potrzeb seniorów w naszej gminie, gdzie zostaną zorganizowane spotkania diagnozujące problemy i potrzeby seniorów. Szczegółowa diagnoza będzie podstawą do planowania strategicznego i operacyjnego działania Rady Seniorów
2. Fazę edukacji i szkoleń. Faza ta ma na celu wyposażenie kandydatów na przedstawicieli Rady Seniorów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na późniejsze efektywne funkcjonowanie Rady i angażowanie się z pełnym potencjałem w sprawy publiczne i społeczne w lokalnych społecznościach
3. Fazę wdrożenia Rady Seniorów. Wypracowanie statutu oraz strategii rozwoju Rady Seniorów i powołanie Rady na podstawie statutu i uchwały rady gminy
4 Fazę działania i współpracy. Faza ta ma za zadanie wydobycie potencjału integracyjnego Rady Seniorów, w celu połączenia podmiotów, które zajmują lub potencjalnie mogłyby zajmować się działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz rozpoczęcie działań (wdrożenie wiedzy i umiejętności z przeprowadzonych zajęć i szkoleń edukacyjnych) oraz wdrożenie zaplanowanych działań społecznych poprzez realizację mikroprojektów na rzecz aktywizacji seniorów w sprawy publiczne i społeczne
5. Fazę podsumowania, która ma za zadanie przedstawienie długotrwałych efektów projektu oraz przygotowanych fundamentów dla kolejnych grup inicjatywnych z innych gmin zainteresowanych utworzeniem Rady Seniorów.

W przypadku zainteresowania projektem, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030