Skip to main content

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach wzięli udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych po Wielkopolsce w ramach projektu „Przygoda na romantyczno – bajkowych szlakach  Wielkopolski „ realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan.

Zadanie przeznaczone było dla  dzieci w wieku szkolnym, obejmowało ono płaszczyznę społecznę, edukacyjną oraz turystyczną poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży. Polegało na zapoznaniu uczestników projektu z dziejami wielu wybitnych postaci związanych z Wielkopolską, a szczególnie z Ziemią kościańską takich jak: Adam Mickiewicz, Dezydery Chłapowski, Napoleon Bonaparte, którzy przebywali na tym terenie.

Swoją podróż rozpoczęliśmy od najbliższej nam miejscowości  Racotu. Młodzież miała możliwość poznania historii pałacu oraz obejrzenia jego wnętrz i przylegającego do niego terenu.

Kolejnym etapem naszych zajęć było zwiedzenie Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Podczas pobytu w  przepięknym pałacu naszym gimnazjalistom towarzyszyła pani przewodnik, która nie tylko przedstawiała i  omawiała eksponaty znajdujące się w poszczególnych komnatach  pałacu, ale przybliżyła postać Adama Mickiewicza od strony nie tylko twórczej, ale  przede wszystkim prywatnej, a nawet osobistej. Młodzież miała  również możliwość poznania naszego wieszcza jako Polaka patrioty, który żywo interesował się losem powstania listopadowego i odzyskaniem niepodległości na terenach Wielkopolski. W tym celu przyjechał do Śmiełowa. To tutaj narodził się plan przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego. Niestety, niesprzyjające okoliczności spowodowały, że nasz wieszcz nie mógł  zrealizować wcześniej podjętego zadania. Pobyt Mickiewicza w Śmiełowskim pałacu jest  do dziś żywo akcentowany poprzez wyróżnienie tych  pokoi, w których poeta tworzył i mieszkał. Zainteresowanie gimnazjalistów wzbudziła komnata przeznaczona tylko do parzenia kawy, zwana  „kawiarką”, w której gospodarze wraz z zacnym gościem delektowali się smakiem i aromatem świeżo przyrządzonej kawy.

Pobyt w Śmiełowie uczniowie zakończyli wykonaniem prac plastycznych, na których uwidocznili piękno pałacu  wraz z przylegającym do niego rozległym i zadbanym  parkiem. Te zajęcia edukacyjno-kulturalne przeprowadzone poprzez ciekawą wycieczkę gimnazjaliści uwiecznili w sesji fotograficznej  i filmowej. W ramach realizacji projektu wykonali także albumy metodą scrapbookingu oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych.

Nasi uczniowie zafascynowani tak ciekawym sposobem ukazania  osoby naszego wieszcza rozszerzyli swoją wiedzę polonistyczno-historyczną.

Projekt współfinansowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016.