Skip to main content

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Kościan na wykonywanie  w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do dwóch konkursów:

  • w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury  na zadanie „Spotkajmy się w Gminie Kościn” w wysokości 21000,00 złotych
  • w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych „Młodzieżowe i senioralne mobilizatory” w wysokości 10000 złotych.