Skip to main content

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji zdrowia zatwierdzone zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 07.02.2017r.

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do projektu pt. „Niezwykła przygoda na szlaku generała Dezyderego Chłapowskiego – dziedzictwo narodowe i  kulturowe naszego regionu”