Skip to main content

W dniu 31 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do trzech złożonych wniosków:

„Bieganie z rana jak śmietana”

„Kościańskie spacery o poranku”

„Rodzinna przygoda na szlakach turystycznych”