Skip to main content

W sobotę z inicjatywy Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” i Rady Sołeckiej Wsi Stare Oborzyska posadzono na „Uroczysku” 200 drzew i krzewów.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które znalazły czas i przyłączyły się do tej akcji.
Po ciężkiej pracy było ognisko i pyszne kiełbaski.