Skip to main content

Jajko czy kura? Co było wcześniej?”
Jak to wszystko się zaczęło?
Młodzież czy ich potrzeby? Oto jest pytanie…..

Pracując z młodzieżą na co dzień spotykamy się często z ich krytyką ale także potrzebami, jakie chcieliby  aby dorośli zaspokoili. Pytanie jak to zrobić by to oni zabrali się za pracę na rzecz lokalnej młodzieży? Znaleźliśmy sposób.
Powołanie Młodzieżowej Rady to metoda dotarcia zarówno do rządzących w gminie ale także zasygnalizowanie o potrzebach młodzieży. Relacje z włodarzem a także radnymi  „wróżą” dużo dobrego. Wierzymy w sukces współpracy.

W ten sposób zrodził się pomysł na powołanie organu doradczego, jakim jest Młodzieżowa Rada Gminy czy też Miasta, w przypadku większych aglomeracji. Młodzieżowa Rada Gminy w Kościanie została powołana na początku 2019 roku. Wytworzyła się dobra energia, jednak świadomi braku umiejętności i kompetencji, postanowiliśmy się pouczyć od innych, dłużej działających, z doświadczeniem. Narodził się pomysł na projekt „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie”. Nieśmiało poprosiliśmy o wsparcie a Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, docenił naszą inicjatywę, wsparli finansowo. Teraz ruch należy do NAS. 🙂
Zaplanowaliśmy szereg działań, które sprawią, że zarówno Młodzieżowa Rada Gminy w Kościanie, jak i inne Młodzieżowe Rady z gmin: Gostyń, Leszno, Święciechowa i Czempiń „utkają sieć”. Będzie to polegało na:
•    Przeprowadzeniu diagnoz w poszczególnych gminach;
•    Przygotowaniu strategii dla Młodzieżowych Rad biorących udział w projekcie;
•    Szkoleniach dla młodych radnych, podnoszących ich kompetencje i umiejętności;
•    Integracji między współpracującymi Radami.
Po rozmowach z poszczególnymi przedstawicielami  śmiało możemy stwierdzić, że najpierw była Młodzież, która ma apetyt na coś ciekawego, rozwijającego ich zainteresowania, potencjał i chcących zmienić coś w swojej lokalnej społeczności. Dopiero potem zaczęły się pojawiać Młodzieżowe Rady, które miły być odpowiedzią na te potrzeby. Tylko zaraz za stworzeniem nowego organu doradczego rodzą się pytania: Jak sprawić, by reprezentanci młodzieży nie byli traktowani jako zło konieczne, ale jako przyszłość nowej jakości w gminie. To ciężka praca by zbudować obraz solidnego, kompetentnego partnera. A w końcu dzisiejszym radnym zależy, by młodzież wracała do swoich rodzinnych miejscowości i gmin? Więc może wystarczy wysłuchać i nabrać kierunek rozwoju gminy zgodny z częściowymi marzeniami młodzieży.
W tym projekcie będziemy szukać idealnej recepty na stworzenie modelowej Młodzieżowej Rady, poprzez wymianę doświadczeń i podnoszenie kompetencji radnych. Jednak w tym wszystkimi zadbamy o tworzenie nowej jakości współpracy pomiędzy młodzieżą a dorosłymi a także organizacjami pozarządowymi, które mogą stanowić doskonały fundament do pozyskiwania środków na działania młodzieżowe.

Wszystko przed nami. Życzcie powodzenia i trzymajcie kciuki.
____________________________________________________________________________________________
Diagnoza
Przyglądając się działalności Młodzieżowych Rad można mieć wrażenie, że nie do końca odnajdują się w rzeczywistości. Jest to podyktowane faktem, iż są w procesie uczenia się samorządności. Pierwszym etapem jest Samorząd Uczniowski, dopiero w dalszej perspektywie przychodzi czas na poważniejsze działania, na szerszą skalę.
Nie można podjąć ŻADNYCH działań, jeżeli nie zna się potrzeb młodzieży. Jeśli nie zrobi się solidnej Diagnozy Lokalnej wśród rówieśników. Diagnozę lokalną można przyrównać do GPS-a, który nie powie w którą stronę jechać, jeżeli nie wskażesz miejsca, w którym jesteś.
W ramach projektu „Siła Młodzieżowych Rad to siła młodzieży w społeczeństwie” rozpoczęliśmy diagnozy w miejscach, gdzie Młodzieżowe Rady podjęły z nami współpracę, wyraziły chęć i gotowość do pracy. Do projektu przystąpili młodzieżowi Radni z:
•    gminy Kościan;
•    gminy Święciechowa;
•    z miasta Leszno;
•    z gminy Gostyń;
•    z gminy Czempiń.
Spotkania organizowaliśmy w szkołach a także świetlicach wiejskich. Młodzież, przychodząc na warsztaty nie do końca wiedziała z czym wiąże się diagnoza lokalna, a także do czego może się ona przysłużyć. W ogóle projekt był dla nich zagadką. Dzięki tym spotkaniom młodzież dowiedziała się, że na ich terenach jest Młodzieżowa Rada. Jak wynika z rozmów młodzi radni nie są rozpoznawalni wśród rówieśników. Bardzo często słyszeli o wyborach, byli zachęcani do głosowania przez dorosłych, nauczycieli, opiekunów grup nieformalnych, jednak sprowadzało się to do oddania „w ciemno” głosu. Aby uczyć samorządności trzeba się do tego przygotować. Mamy nadzieję, że ten projekt w dużej mierze umożliwi edukację zarówno młodych radnych, jak i przyszłych obywateli.
Warsztaty były prowadzone metodą przyszłościową. Co to za wynalazek? To propozycja przechodzenia etapów edukacyjnych, zbliżony do procesu, jakiego każdy z nas doświadcza.
Najpierw jest FAZA KRYTYKI. Przyznajcie się ….. Zarówno dorośli, jak i młodzież są w tym świetni. Wszystko się nie podoba. Tylko sąsiedzi z gminy, miasta obok mają „eldorado”. 🙂
Następnym krokiem jest FAZA UTOPII. W tej części zaczynamy marzyć… Zastanawiamy się co mogłoby stać się dla nas „krainą szczęśliwości”. Co mógłby Radny, Wójt, Burmistrz albo jakiś przedsiębiorca dla nas zrobić? Jakie mamy najśmielsze marzenie, które dziś wydaje się nierealne, ale kto wie? Zachęcałyśmy młodzież by myślała w perspektywie 5, 10 lat, bowiem może przyjdzie taki dzień, że będą chcieli wrócić do swoich małych ojczyzn.
Ostatnim etapem jest FAZA REALIZACJI-Planujemy i Działamy. W obliczu wygórowanych marzeń i bujania w obłokach, trzeba zejść na ziemię i urealnienie swych oczekiwań.    Trzeba zmierzyć się z finansami, z potrzebami, z możliwościami z perspektywą realizacji. Lepiej podjąć się czegoś w tej chwili i widzieć realny wpływ radnych, czy może jesteśmy w stanie poczekać na efekt końcowy- no właśnie- 2, 5, 10 lat?
Te i inne pytania towarzyszyły podczas warsztatów zarówno nam, jako prowadzącym, jak i młodzieży, która nagle miała zadecydować o sprawach, którym nigdy się bliżej nie przyglądała. Najważniejsze dla Nas jako realizatorek było poszukiwanie porozumienia wśród uczestników warsztatów. Bowiem wszystkie koncepcje trzeba było uspójnić a także zadecydować co ważniejsze.     Proces ciekawy, interesujący, zwłaszcza, że młodzież to taka nieotwarta skrzynia skarbów. Nawet nie mają pojęcia jaki mają potencjał i ile możliwości w ich młodym entuzjazmie. Na koniec rodzi się jedno pytanie: Jak tego nie zniszczyć i dać im skrzydła?
____________________________________________________________________________________________

„SKARB zaklęty w myśleniu. Myślenie projektowe kluczem do rozwiązania problemów lokalnych.”

Kolejnym etapem pracy Młodzieżowej Rady ze społecznością lokalną jest odpowiedź na jej potrzeby. Potrzeby wskazane w diagnozie lokalnej. Młodzież mając dostarczony materiał dotyczący pragnień i marzeń ma możliwość rozpisania działań tak, by swoich wyborców zadowolić. By w poszczególne etapy młodzież zaangażować. Najlepszym sposobem dotychczas nam sprawdzonym a jednocześnie dostępnym dla każdego jest napisanie projektu i pozyskanie środków. Toteż w ramach projektu „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie” uczyliśmy się myślenia projektowego by jak najwięcej środków pozyskać z zewnętrznych źródeł.

„ABC pisania projektów” tak zatytułowaliśmy szkolenie, podczas którego młodzież przyglądała się problemom młodzieżowym a jednocześnie starali się znaleźć rozwiązanie. Uczestnicy krok po kroku przeszli przez metodologię myślenia projektowego i systematyzowania tego w koncepcje projektowe. To co jest takie oczywiste, np. potrzeba stworzenia eventu dedykowanego młodzieży, już takie oczywiste nie jest, kiedy trzeba przyjrzeć się:
•    z czego wynika potrzeba (z jakim problemem się mierzymy?)
•    możliwościom rozwiązań danego problemu;
•    rezultatom i efektom projektu;
•    możliwościom zaangażowania młodzież do działania, by nauczyli się brać sprawy w swoje ręce;
•    prawdopodobnemu harmonogramowi działania, by wszystko było spójne, czytelne i adekwatne;
•    budżetowi (rozpisanie działań finansowych i wolontarystycznych);
•    potencjałowi jaki tkwi w ludziach, w sprzęcie, lokalach itp.

Młodzież pracowała metodą warsztatową, pozwalającą na wymianę myśli, dyskusję, spieranie się na argumenty a także wypracowywaniu jednej wspólnej wizji przedsięwzięcia. To nie było łatwe, ponieważ radni są w różnym wieku a także z różnymi doświadczeniami.
Młodzież z entuzjazmem podeszła do zadań, jednak z czasem ten entuzjazm słabł, ponieważ nie mieli świadomości, że to tyle pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie zostały zaplanowane  pieniądze na inicjatywy młodzieżowe, uczestnicy warsztatów ucieszyli się, że większość pracy mają wykonanej pod czujnym okiem trenerki. Teraz czeka ich praca w mniejszych grupach aby dopracować szczegóły przedsięwzięcia. Ale to będzie wymagało znacznie mniej pracy.
Nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za powodzenie realizacji zadań.
__________________________________________________________________________________________

Budowanie RELACJI
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, Młodzieżowi Radni, co jest kluczem każdego sukcesu? W każdej dziedzinie. Zwłaszcza samorządowej.
Najcenniejszą umiejętnością jest budowanie relacji w środowisku, w którym na co dzień funkcjonujecie.
Niestety umiejętności takich nie uczy się w szkole. A szkoda, bo mnóstwo osób mogłoby na tym skorzystać. Budowania relacji uczymy się poprzez obserwację tego co od najmłodszych lat czynią najbliżsi. Jako dziecko obserwujemy zachowanie rodziców, cioć, wujków, potem jak już jesteśmy w stanie zacząć budować relacje z osobami obcymi wchodzimy w nowe środowiska- przedszkole, szkoła. W szkole średniej te stosunki coraz bardziej się zacieśnia, bowiem jesteśmy coraz bardziej świadomi naszej drogi życiowej. W zależności do jakiej grupy chcemy przynależeć, takich wybieramy znajomych. Pamiętajcie jednak, że w każdej grupie można się znaleźć ale niekoniecznie trzeba zbudować wartościowe relacje. Możemy być tymczasowymi znajomymi, których łączy pasja, a możemy zdobyć przyjaciela, przyjaciółkę na całe życie.
Zachęcam do przyjrzenia się Waszym relacjom, odpowiadając sobie na pytania:
✔ Jak często kontaktuję z moimi znajomymi w realnym życiu (pomijamy bieżącą sytuację epidemii) a jak tylko wirtualnie?
✔ Czy moje relacje są takie same? Te w realu, a te w świecie wirtualnym?
✔ Czy biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację (koronawirus), mam grono osób, do których mogę zadzwonić i porozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy?
✔ Czy mogę liczyć na moich znajomych/przyjaciół? Jeżeli poprosiłabym aby zrobili zakupy moim dziadkom, są w stanie to dla mnie zrobić?
✔ Czy jeżeli poprosiłabyś/-łbyś o głos na swoją kandydaturę, znajomi bez dyskusji oddaliby głos?
✔ Czy Twoim znajomi kontaktują się z Tobą w trudnych dla Ciebie sytuacjach?
✔ Czy razem świętujecie sukcesy i uroczystości?
✔ Czy Twoi znajomi mogą na Ciebie liczyć?
Podstawowymi elementami budowania relacji jest zaufanie. Bez tego fundamentu będziemy mięli znajomych, których znamy z korytarzy szkolnych, ale nigdy nie poświęcilibyśmy im swoich spraw, sekretów.
Z każdym jesteście w stanie zbudować trwałą więź, opartą o obopólne korzyści. Ważne, by w pierwszej kolejności zadbać o zaspokojenie pragnień i oczekiwań drugiej osoby. Jeżeli oddamy „kawałek serca” drugiej osobie, ona odda Wam z jeszcze większą wdzięcznością. Ale do tego jest niezbędna: cierpliwość, odrobina zaufania, otwartość i chęć odkrycia co jest dla drugiej osoby ważne i cenne. Cennym narzędziem może stać się Debata Oxfordzka ale także konsultacje społeczne, dające duże możliwości, działania z drugim człowiekiem.
Biorąc pod uwagę fakt, iż nie jesteście jako młodzi radni z każdym zbudować relacji, należy te relacje budować w najbliższym otoczeniu, np. szkole. Wykazać się zainteresowaniem sprawami młodzieży by być przekaźnikiem na sesjach, zebraniach samorządu. To co dla innych jest ważne, koniecznie powinno wybrzmiewać, a docelowo zostać zrealizowane w trakcie trwania kadencji. Istotny w procesie wymiany jest zawsze komunikat zwrotny. Jeżeli jest sytuacja bardziej skomplikowana, wymagająca więcej czasu, pojawia się konieczność poinformowania wszystkich aktualnej sytuacji. Dzięki temu budujecie zaufanie.
Każda Młodzieżowa Rada ma inny czas trwania kadencji. I to właśnie wtedy powinno pracować się na głosy swoich wyborców. Niejednokrotnie uczniowie obserwują poczynania Radnych jednak nie mają śmiałości by się zaangażować. To także Wasza rola, Młodzi Radni, by takich mało aktywnych obywateli zapraszać do współpracy. Dzięki takim niewinnym zaproszeniom możecie zdobyć zwolenników, ale także przyjaciół na całe życie. To podczas działania te więzy się zacieśniają.
Niech ten materiał stanie się dla Was wskazówką do zaplanowania kolejnych działań ale także zastanowienia się nad relacjami z Waszymi wyborcami.