Skip to main content

Dniu 30 marca 2016 o godzinie 18.00 obdyło się spotkanie  zarządu stowarzyszenia z sołtysami Gminy Kościan. Podczas spotkania sołtysom udzielono  informacyjni na team mozliwości udziału mieszkańców ich wiosek w  projektach: „Moja mała Ojczyzna wczoraj i dziś” oraz „Rodzinna przygoda na romantyczno -bajkowych szlakach  Ziemi kościańskiej”.