Misja stowarzyszenia

Wspieranie rozwoju Gminy Kościan,aktywizowanie i mobilizowanie społeczności lokalnej do udziału w procesie rozwoju Gminy,wspieranie działań promujących rozwój Gminy, wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami i instytucjami.

Copyright © 2015 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by DNA STUDIO