Skip to main content

Dnia 24 września odbyła się ostatnia wycieczka rowerowa zorganizowana w ramach projektu „Rodzinna przygoda na romantyczno – bajkowych szlakach Ziemi kościańskiej”. W ramach projektu zorganizowanych zostało 5 wycieczek rowerowych po Ziemi kościańskiej.  Lącznie wzięło w nich udział ponad 130 osób z terenu naszej gminy.   Wycieczki miały na celu poprawienie jakości kontaktów interpersonalnych oraz emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodzin i mieszkańcami Gminy Kościan. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ współczesne, dynamiczne społeczeństwo bardzo często odkłada na dalszy plan rodzinę i popada w pułapkę „braku czasu” dla rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Zadanie  promowało aktywność kulturalną jako jeden z istotnych elementów do budowania więzi międzyludzkich.

Przewodnikiem po tych trasach był pan Henryk Bartoszewski, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za organizację i ogromne zaangażowanie w realizację tego zadania. Dziękujemy równiez sołtysom wsi Wyskoć, Spytkówki, Gryzyna za zorganizowanie poczęstunku dla uczestników wycieczek.