Skip to main content

Projekt  „Łoscypki i łowiećki łaktywizują nase wioseczki” przewiduje cykl warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców naszej wsi. Na pierwszy ogień poszły warsztaty z florystyki. Okazało się, że wielu z nas ma talent w rękach J Zdobiennictwo stołu już nie ma przed nami żadnych tajemnic! Stroiki i wianuszki wyszły przepiękne!

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Łoscypki i łowiećki łaktywizują nase wioseczki”  z zakresu integracji wsi. Projekt  realizowany jest  w ramach Wielkopolskiej Wiary. Jest to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z Caritas Poznańską, którego celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez obywateli działających w ramach:

młodych organizacji pozarządowych,

grup nieformalnych i samopomocowych

organizacji pozarządowych pełniących rolę Patrona.

Wsparcie otrzymują przedstawiciele regionu, którzy są gotowi aktywnie działać na rzecz swojej społeczności.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”  jest patronem tego projektu.