Skip to main content

Gdzie szukać pieniędzy na działania lokalne?

Zapraszamy organizacje pozarządowe i wszystkich aktywnych mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

W ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara będzie można zdobyć pieniądze na działania edukacyjne, sportowe, kulturalne, edukacyjne i inne mieszczące się w obszarze pożytku publicznego. Maksymalna wartość mikrodotacji wynosi 5000 zł.

Podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 17.00 w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie (przy ul. Kościańskiej 9, w sali audiowizualnej na 1p.) opowiemy o:

– Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 – zasadach aplikowania, uprawnionych do składania ofert oraz zakresie realizowanych działań

– tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na działania społeczne.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl,  65/520 78 86).

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!