Skip to main content

Stowarzyszenie CRGKościan rozpoczyna realizację projektu ‘Wspólne czyli nasze – zagospodarowanie przestrzeni publicznej wioski”. Projekt dofinansowany jest przez LESZCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w ramach KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA na terenie subregionu leszczyńskiego. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach ze studentami Koła Naukowego wydziału architektury Politechniki Poznańskiej poznają tajniki zagospodarowania przestrzeni publicznej.