Skip to main content

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2022.

Otrzymaliśmy dotacje na wykonanie zadania pt.:”Młodzieżowe mobilizatory” w wysokości 26250,00 złotych.