Skip to main content

Po raz 27. redakcja „Wiadomości Kościańskich” przyznała nagrody za nieprzeciętne dokonania w życiu społecznym i gospodarczym oraz wyróżnienie „Dobry gospodarz”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Soplicowie. Nagrodą za nieprzeciętność jest statuetkę z brązu, przedstawiającą tytułową stronę „Wiadomości Kościańskich”, wykonana przez poznańskiego rzeźbiarza Michała Gołąbka, a „dobry gospodarz” otrzymuje rzeźbę wykonaną w drewnie autorstwa kościańskiego artysty Mariana Malińskiego.

Tegoroczną laureatką nagrody za nieprzeciętność w kategorii „Za regionalizm” została Jolanta Nowicka ze Starych Oborzysk, nauczycielka matematyki i informatyki, była dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”.

Pani Jolanta Nowicka posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą. Jest wspaniałą organizatorką i liderką w zakresie aktywizowania i mobilizowania społeczności lokalnej do udziału w procesie rozwoju Gminy Kościan oraz wspierania działań promujących rozwój Gminy, budowania, rozwijania i promowania partnerstwa pomiędzy organizacjami społecznymi i instytucjami. Potrafi umiejętnie łączyć pracę zawodową i różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności, dla których napisała i wspólnie zrealizowała kilkanaście dużych projektów kulturalno – edukacyjnych.