Skip to main content
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan zakończyło projekt pn. „Historie drzewami pisane”, którego efektem jest 10 krótkich filmów o roli zadrzewień w naszym środowisku. Efekty zadania można zobaczyć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej https://leksykon.gminakoscian.pl/
Filmy zrealizowane przez DNA Studio mogą być inspiracją dla zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i ekologii. Zapraszamy do korzystania!
Celem projektu było przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na naszym obszarze z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Operacja pn. „Historie drzewami pisane” współfinansowana była z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość realizowanego zadania to 64.197 zł w całości została pokryta ze środków w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020