Skip to main content
All Posts By

DNA

Wyniki oceny merytorycznej

Kochani!

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej!

Jeśli Wasz projekt jest na liście to serdecznie prosimy o:

– sprawdzenie e-mail, który podaliście we wniosku. Na ten adres zostały przesłane Wam informacje na temat dalszych działań związanych z Waszym projektem,

– w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt!

Jeśli Wasz projekt nie jest na liście to oznacza to, że komisja konkursowa jeszcze nie zakończyła jego oceny. Komisja konkursowa pracuje obecnie w trybie ciągłym, aby Wasze wnioski zostały jak najszybciej ocenione, więc możecie spodziewać się kolejnych wyników w następnych dniach!

Tytuł oferty Nazwa organizacji / Grupy nieformalnej lub samopomocowej Przyznana kwota Liczba punktów
Babskie czary – mary Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA / Lejdis 1500 złotych 35
W Spławiu działamy i wieś w mleczną krainę zmieniamy Koło Gospodyń Wiejskich w Spławiu / Aktywne Spławianki 1500 złotych 32
Ocalić od zapomnienia Koło Gospodyń Wiejskich „Olszewianki” 1500 złotych 29
Raz, dwa, trzy – OSP Zbęchy ćwiczy! Ochotnicza Straż Pożarna w Zbęchach / Druhowie z OSP Zbęchy 1500 złotych 28
Kultywowanie słowiańskich tradycji Aktywni My! 1500 złotych 30
Po nitce do kłębka.. Stowarzyszenie Krok do przodu 1476 złotych 34

Serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się pierwszych działań w Waszych projektach!

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Budowanie relacji

Podstawowymi elementami budowania relacji jest zaufanie. Bez tego fundamentu będziemy mięli znajomych, których znamy z korytarzy szkolnych, ale nigdy nie poświęcilibyśmy im swoich spraw, sekretów.

            Z każdym jesteście w stanie zbudować trwałą więź, opartą o obopólne korzyści. Ważne, by w pierwszej kolejności zadbać o zaspokojenie pragnień i oczekiwań drugiej osoby. Jeżeli oddamy „kawałek serca” drugiej osobie, ona odda Wam z jeszcze większą wdzięcznością. Ale do tego jest niezbędna: cierpliwość, odrobina zaufania, otwartość i chęć odkrycia co jest dla drugiej osoby ważne i cenne. Cennym narzędziem może stać się Debata Oxfordzka ale także konsultacje społeczne, dające duże możliwości, działania z drugim człowiekiem.

           Biorąc pod uwagę fakt, iż nie jesteście jako młodzi radni z każdym zbudować relacji, należy te relacje budoxxxxxxz„wać w najbliższym otoczeniu, np. szkole. Wykazać się zainteresowaniem sprawami młodzieży by być przekaźnikiem na sesjach, zebraniach samorządu. To co dla innych jest ważne, koniecznie powinno wybrzmiewać, a docelowo zostać zrealizowane w trakcie trwania kadencji. Istotny w procesie wymiany jest zawsze komunikat zwrotny. Jeżeli jest sytuacja bardziej skomplikowana, wymagająca więcej czasu, pojawia się konieczność poinformowania wszystkich aktualnej sytuacji. Dzięki temu budujecie zaufanie.

            Każda Młodzieżowa Rada ma inny czas trwania kadencji. I to właśnie wtedy powinno pracować się na głosy swoich wyborców. Niejednokrotnie uczniowie obserwują poczynania Radnych jednak nie mają śmiałości by się zaangażować. To także Wasza rola, Młodzi Radni, by takich mało aktywnych obywateli zapraszać do współpracy. Dzięki takim niewinnym zaproszeniom możecie zdobyć zwolenników, ale także przyjaciół na całe życie. To podczas działania te więzy się zacieśniają.

            Niech ten materiał stanie się dla Was wskazówką do zaplanowania kolejnych działań ale także zastanowienia się nad relacjami z Waszymi wyborcami.

Historie drzewami pisane

„Historie drzewami pisane”.
Dnia 14 lutego 2020 roku odbyła się konferencja pt.: „Znaczenie drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska” rozpoczynająca projekt „Historie drzewami pisane” realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień oraz  w kształtowaniu różnorodności biologicznej na terenie LGD Gościnna Wielkopolska.
Partnerami naukowi projektu są Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – Stacja badawcza w Turwi  oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące działania: Wycieczki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  konkurs plastyczny „Historie drzewami pisane”, warsztaty fotograficzne, warsztaty scrapbookingu, informatyczne, stolarskie z wykonania oraz ozdabiania między innymi domków dla zapylaczy.
W ramach projektu wydana zostanie broszura pt.: „Znaczenie drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska”, która będzie wykorzystana podczas wycieczek edukacyjnych.

zdjęcia A. Miler

SKARB zaklęty w myśleniu. Myślenie projektowe kluczem do rozwiązania problemów lokalnych.

„SKARB zaklęty w myśleniu. Myślenie projektowe kluczem do rozwiązania problemów lokalnych.”

Kolejnym etapem pracy Młodzieżowej Rady ze społecznością lokalną jest odpowiedź na jej potrzeby. Potrzeby wskazane w diagnozie lokalnej. Młodzież mając dostarczony materiał dotyczący pragnień i marzeń ma możliwość rozpisania działań tak, by swoich wyborców zadowolić. By w poszczególne etapy młodzież zaangażować. Najlepszym sposobem dotychczas nam sprawdzonym a jednocześnie dostępnym dla każdego jest napisanie projektu i pozyskanie środków. Toteż w ramach projektu „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie” uczyliśmy się myślenia projektowego by jak najwięcej środków pozyskać z zewnętrznych źródeł.

„ABC pisania projektów” tak zatytułowaliśmy szkolenie, podczas którego młodzież przyglądała się problemom młodzieżowym a jednocześnie starali się znaleźć rozwiązanie. Uczestnicy krok po kroku przeszli przez metodologię myślenia projektowego i systematyzowania tego w koncepcje projektowe. To co jest takie oczywiste, np. potrzeba stworzenia eventu dedykowanego młodzieży, już takie oczywiste nie jest, kiedy trzeba przyjrzeć się:
•    z czego wynika potrzeba (z jakim problemem się mierzymy?)
•    możliwościom rozwiązań danego problemu;
•    rezultatom i efektom projektu;
•    możliwościom zaangażowania młodzież do działania, by nauczyli się brać sprawy w swoje ręce;
•    prawdopodobnemu harmonogramowi działania, by wszystko było spójne, czytelne i adekwatne;
•    budżetowi (rozpisanie działań finansowych i wolontarystycznych);
•    potencjałowi jaki tkwi w ludziach, w sprzęcie, lokalach itp.

Młodzież pracowała metodą warsztatową, pozwalającą na wymianę myśli, dyskusję, spieranie się na argumenty a także wypracowywaniu jednej wspólnej wizji przedsięwzięcia. To nie było łatwe, ponieważ radni są w różnym wieku a także z różnymi doświadczeniami.
Młodzież z entuzjazmem podeszła do zadań, jednak z czasem ten entuzjazm słabł, ponieważ nie mieli świadomości, że to tyle pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie zostały zaplanowane  pieniądze na inicjatywy młodzieżowe, uczestnicy warsztatów ucieszyli się, że większość pracy mają wykonanej pod czujnym okiem trenerki. Teraz czeka ich praca w mniejszych grupach aby dopracować szczegóły przedsięwzięcia. Ale to będzie wymagało znacznie mniej pracy.
Nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za powodzenie realizacji zadań.