All Posts By

CRG Kościan

Kolejne mini granty dla Wolontariuszy Korpusu Wolontariatu dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę kolejnych mini grantów naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy 4 mini granty:

 • Wolontariat w lokalnych zwyczajach świątecznych
 • Sąsiedzi Polski i ich stolice – czy to blisko, czy daleko i w jakim kierunku?
 • Poczta Świętego Mikołaja
 • Pokonamy Niewidzialne Bariery.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i czekamy na realizację ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Pierwsze mini granty dla Wolontariuszy Korpusu Wolontariatu dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę pierwszych mini grantów naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy 3 mini granty:

 • Eko Wianki
 • Świąteczny czas – Fabryka Elfów
 • Smaki Tradycji – wyjazd integracyjny.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się realizacji ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Plener malarsko – rzeźbiarski w Gminie Kościan

Od 10 do 18 czerwca odbędzie się na terenie Gminy Kościan II Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski. Plenery malarskie są nie tylko doskonałą okazją do malowania na świeżym powietrzu, ale także stanowią świetną platformę do nauki i wymiany doświadczeń. Uczestnicy mogą obserwować i uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się wiedzą i technikami, a także czerpać inspirację z różnorodnych podejść artystycznych. W tym roku zaszczycą nas swoją obecnością tacy artyści jak:

Grażyna Ławińska- Polska

Irina Malińska – Ukraina

Anna Rutkiewicz – Polska

Iveta Filipczykova – Czechy

Ala Pisarska – Polska

Małgorzata Bramińska – Polska

Giorgi Gabetsadze – Gruzja

Bożena Szpaczyńska – Polska

Marian Maliński – Polska

Michał Brzoski – Polska

Iwan Maliński – Ukraina

Marta Serediuk – Polska

Krzysztof Żak – Polska

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan!

Serdecznie witamy na stronie naszego nowego projektu pt.: Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan, realizowanego w ramach Rządowego Programu NOWEFIO. Nasz projekt będzie realizowany w latach 2023-2024.

Projekt będzie polegał na realizacji głównego celu NOWEFIO, czyli zwiększenie zaangażowania i partycypacji obywateli w sprawy publiczne poprzez wzrost
znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym społeczności lokalnych. Zamierzamy zrealizować ten cel poprzez utworzenie Rady Seniorów w naszej gminie!

Kierunkami działania podczas realizacji naszego projektu są:
1. Zwiększanie wpływu seniorów na polityki publiczne
2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych seniorów
3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych jaką jest Rada Seniorów
4. Wspieranie tworzenia partnerstw i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli naszej gminy.

Rada Seniorów będzie składać się z przedstawicieli seniorów i będzie przestrzenią/platformą, dzięki której seniorzy zwiększą swój wpływ na polityki publiczne w naszej gminie.

W ramach projektu seniorzy oraz kandydaci na radnych wezmą udział w następujących działaniach:
1. Fazę poznania i identyfikacji realnych problemów i potrzeb seniorów w naszej gminie, gdzie zostaną zorganizowane spotkania diagnozujące problemy i potrzeby seniorów. Szczegółowa diagnoza będzie podstawą do planowania strategicznego i operacyjnego działania Rady Seniorów
2. Fazę edukacji i szkoleń. Faza ta ma na celu wyposażenie kandydatów na przedstawicieli Rady Seniorów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na późniejsze efektywne funkcjonowanie Rady i angażowanie się z pełnym potencjałem w sprawy publiczne i społeczne w lokalnych społecznościach
3. Fazę wdrożenia Rady Seniorów. Wypracowanie statutu oraz strategii rozwoju Rady Seniorów i powołanie Rady na podstawie statutu i uchwały rady gminy
4 Fazę działania i współpracy. Faza ta ma za zadanie wydobycie potencjału integracyjnego Rady Seniorów, w celu połączenia podmiotów, które zajmują lub potencjalnie mogłyby zajmować się działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz rozpoczęcie działań (wdrożenie wiedzy i umiejętności z przeprowadzonych zajęć i szkoleń edukacyjnych) oraz wdrożenie zaplanowanych działań społecznych poprzez realizację mikroprojektów na rzecz aktywizacji seniorów w sprawy publiczne i społeczne
5. Fazę podsumowania, która ma za zadanie przedstawienie długotrwałych efektów projektu oraz przygotowanych fundamentów dla kolejnych grup inicjatywnych z innych gmin zainteresowanych utworzeniem Rady Seniorów.

W przypadku zainteresowania projektem, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Konkurs ofert w dziedzinie edukacji w roku 2023 rozstrzygnięty

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2023 stowarzyszenie nasze otrzymało dofinasowanie na zadanie

„Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe – „Powrót do przeszłości krokiem do przodu” w wysokości 25000,00 zł

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2023

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2023 stowarzyszenie nasze otrzymało dofinasowanie na zadanie

„18 Europejskie zawody Sikawek Konnych i 21 Krajowe Zawody Sikawek Konnych” w wysokości 18000,00 zł

Wyniki otwartego konkursu ofert 2023 wsparcie- powiat kościański

Informujemy, że Stowarzyszenie nasze otrzymało dofinansowania na dwa projekty w wyniku   rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w 2023 roku przez powiat kościański.

 1. UCHWAŁA NR 232/1027/23
  ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
  z dnia 6 marca 2023 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku, w formie wspierania,
  zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej – projekt „Joga dla każdego” – w wysokości 1000,00 zł
 2. UCHWAŁA NR 232/1030/23
  ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
  z dnia 6 marca 2023 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku, w formie wspierania,
  zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony
  zdrowia – projekt „Rodzinne spacery o zachodzie słońca” – w wysokości 1200,00 zł

 

Warsztaty malarskie dla młodzieży z terenu Gminy Kościan

W ostatnich miesiącach uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Kościan wzięli
udział w warsztatach malarskich prowadzonych przez czeską malarkę panią Ivetę
Filipczykovą.
Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z technikami malarskimi min.
akwarelową oraz ćwiczenia praktyczne przy użyciu ołówków, akwareli. Warsztaty
odbyły się w ZS w Starych Oborzyskach oraz w sali OSP w Racocie.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. w Starych Oborzyskach zaplanowała udział w
konkursie plastycznym pod nazwą ZDROWIE TO SZTUKA. W artystycznej
realizacji projektu pomaga im właśnie artystka z Czech pani Iveta Filipczykowa. W
ramach projektu odbyły się 3 warsztaty malarskie. Na początku uczestnicy doskonalili
technikę rysunku przestrzennego. Następnie skupili się na przydzielonym temacie
projektu.    Realizowali go według ich indywidualnych selekcji zwracając uwagę na
naturalne motywy, które według nich mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie
szczególnie zdrowie psychiczne.

Stowarzyszenie współorganizowało te warsztaty.

https://iveta-filipczykova-profil.webnode.cz/
https://ifiwarsztaty.webnode.cz/

Wyniki otwartego konkursu ofert 2023- Gmina Kościan

Informujemy, że zarządzeniem Wójta Gminy Kościan Nr 10 / 2023 z dnia 07.02.2023r. rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.

Stowarzyszenie nasze otrzymało dofinansowania na dwa projekty:

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Spotkajmy się w Gminie
  Kościan” – w wysokości 17000,00 zł
 2. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych – „Młodzież Gminy Kościan w
  działaniu” – w wysokości 10000,00 zł