All Posts By

CRG Kościan

Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan

 

              Jak w prawdziwych wyborach, kościańskiej młodzieży towarzyszyły emocje, napięcie i mnóstwo pytań. 26 listopada odbyły się wybory w szkołach, teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Przedstawiamy Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

 

               Kandydatów na młodzieżowych radnych zgłosiło się dwudziestu dwóch kandydatów. Młodzież wzięła udział w szkoleniu, po czym zaangażowali się kampanię wyborczą. Powstały plakaty, akcje informacyjne, ale także rozmowy ze swoimi wyborcami w szkołach.

W oparciu o współpracę z Samorządem Gminy Kościan w szkołach powstały okręgi wyborcze. W związku z epidemią głosowanie zostało przeprowadzone on-line poprzez platformę LIBRUS. Jednak nie zapomniano o młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, którzy nie podlegają elektronicznemu dziennikowi w poszczególnych szkołach. W Szkole Podstawowej w Oborzyskach Starych zorganizowano lokal wyborczy w tradycyjnej formule (urna, przedstawiciele komisji wyborczej, karty do głosowania z listą wyborców). W wyborach wzięły udział 263 osoby. Po przeliczeniu głosów do Młodzieżowej Rady zostali wybrani uczniowie z największą liczbą głosów.

 1. Anna Peszel – Stare Oborzyska
 2. Jędrzej Kościański – Stary Lubosz
 3. Maria Łabińska – Stary Lubosz
 4. Julia Dudkowska – Racot
 5. Zofia Flaczyk – Racot
 6. Nikodem Gryzoń – Stary Lubosz
 7. Józefina Kaźmierska – Stare Oborzyska
 8. Wiktor Ropiński – Racot
 9. Aleksandra Szczepaniak – Bonikowo
 10. Izabela Szczepaniak – Bonikowo
 11. Antoni Bartoszewski – Stary Lubosz
 12. Julia Naskręt – Stare Oborzyska
 13. Jagoda Pietrzyńska – Stary Lubosz
 14. Marcel Walczak – Stary Lubosz
 15. Alicja Kasprzak – Stary Lubosz

Zaprzysiężenie młodzieżowych radnych odbędzie się podczas uroczystej sesji. O terminie będziemy informować.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i zachęcamy tych, którzy kandydowali by wspierali wybranych radnych. Jako młodzi obywatele macie wiele kadencji przed sobą, w związku z czym nie poddawajcie się w swych staraniach o sprawy młodzieżowe.

Idea Młodzieżowej Rady Gminy Kościan wypłynęła z potrzeby. Aby powołać organ doradczy potrzeba zaangażowania wielu ludzi. Wiele elementów tej pracy mogło być zrealizowane dzięki projektowi „MRG- mobilizacja, rozwój gminy Kościan, celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

„Ruszyła maszyna po szynach ….”

Słowa w wierszu Jana Brzechwy „Lokomotywa” są adekwatne do rozpoczynającego się właśnie okresu dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. RUSZAMY z kampanią wyborczą!!!

Od dziś w mediach społecznościowych, na stronach szkół będą pojawiały się plakaty promujące samych kandydatów na Młodzieżowych Radnych. Podczas szkolenia warsztatowego udało się nam sprecyzować czym Młodzieżowa Rada jest, jakie są zasady funkcjonowania MRG a także zasady kampanii wyborczej, która będzie krótka ale intensywna. Mamy przynajmniej taką nadzieję, bowiem energia, zapał, entuzjazm w tych młodych mieszkańcach gminy jest.

Krótka relacja z piątkowych warsztatów. Przyglądając się zdjęciom, szukajcie plakatów wyborczych swoich kandydatów.

Nabór kandydatów do Młodzieżowa Rada Gminy Kościan

PRZYGODA zapisana na całe życie

               Wirus i stan pandemii zahamował wiele działań i aktywności zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo się starzeje, jednak ten stan nie może wpłynąć na przyszłość Gminy Kościan. Stąd przygotowania do wyborów do drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

Jeżeli jesteś ciekawy, chętny do działania, masz doświadczenie w działaniach wolontarystycznych albo nigdy tego nie zaznałeś ale jesteś kreatywny – koniecznie zgłoś swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.  Nie martw się brakiem wiedzy i umiejętności, bowiem w trakcie trwania kadencji będziecie mieli zapewnione wsparcie ze strony ekspertów, ale także opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. Młodzieżowa Rada jest organem doradczym dla Wójta i Rady Gminy. Deklarują oni chęć poznania opinii młodych ludzi, bowiem zdają sobie sprawę, że w nich tkwi potencjał. To wy wykształcicie się – potem wrócicie w swoje rodzinne strony albo zostaniecie w innych aglomeracjach. Aby uniknąć „migracji” przedstawiciele samorządu chcą abyście zabierali głos w ważnych dla Was sprawach, żywiąc nadzieję, że dalej będziecie kontynuować pracę na rzecz swoich małych społeczności, będąc już pełnoletnimi obywatelami.

Działalność w Młodzieżowej Radzie to odpowiedzialność, praca w wolontariacie, ale także dobra zabawa, gdyż będziecie kreować rzeczywistość, w której chcecie funkcjonować. To szereg korzyści, które w dorosłym życiu są nieocenionym elementem, którym będziecie mogli chwalić się w swoich dokumentach aplikacyjnych. Zdobyte umiejętności otworzą Wam niejedne drzwi w karierze zawodowej, a także poprawią Waszą komunikację z drugim człowiekiem.

Ta przygoda w Młodzieżowej Radzie Gminy Kościan może stać się Twoją szansą. Zgłoszenia kandydatów przyjmują opiekunowie Samorządów Uczniowskich w naszych szkołach.

Jeśli nadal masz wątpliwości lub też chciałbyś o coś dopytać udzielimy wszelkich informacji (tel. 503 013 259 – prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan).

Wybory zostaną przeprowadzone w ramach projektu „MRG – mobilizacja, rozwój gminy – celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan”, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030.

Komunikat Przewodniczącego RGK nr 3 – wzór zgłoszenia

Tworzenie projektu

Szanowni Państwo

Czy wiecie, jak stworzyć dobrą ofertę na realizację zadania publicznego? Jak dobrać kadrę projektu i skonstruować jego budżet? Porozmawiamy o tym 4 listopada podczas szkolenia w Sali Bankietowej Bon Appetit w Starych Oborzyskach.

 

Uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady pisania projektów i ubiegania się o środki w konkursach ogłaszanych przez samorząd, scharakteryzują grupę docelową oraz porozmawiają o harmonogramie i kadrze projektu.

 

Więcej informacji oraz formularz znajdują się na naszej stronie internetowej: https://pisop.org.pl/o-projekcie-w-starych-oborzyskach

 

Spotkanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy”

Cieszymy się niezmiernie, iż w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara” zdobyliśmy grant w wysokości 7000 zł na działania z młodzieżą. Projekt pod nazwą „MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy” zakłada powołanie nowych, młodzieżowych radnych na drugą kadencję działalności MRG w gminie Kościan. Dotychczas pracowaliśmy z młodzieżą by poznać ich potrzeby, zainicjować działalność ale także zainspirować do działania.

Teraz wkraczamy w kolejny etap, powołania nowych, młodzieżowych radnych. Obserwujcie naszą stronę, nasz profil na Facebook, bowiem każdy z młodych mieszkańców jest dla nas ważny i może mieć wpływ na przyszłość w swojej gminie.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan zakończyło projekt pn. „Historie drzewami pisane”, którego efektem jest 10 krótkich filmów o roli zadrzewień w naszym środowisku. Efekty zadania można zobaczyć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej https://leksykon.gminakoscian.pl/
Filmy zrealizowane przez DNA Studio mogą być inspiracją dla zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i ekologii. Zapraszamy do korzystania!
Celem projektu było przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na naszym obszarze z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Operacja pn. „Historie drzewami pisane” współfinansowana była z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość realizowanego zadania to 64.197 zł w całości została pokryta ze środków w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gorąco na dworze, a my podgrzewamy współpracę w ramach projektu WARNiK

Jak angażować mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów w swoim najbliższym środowisku? Najlepiej zapytać: co jest nie tak? Co nie gra? Co im przeszkadza? Jeśli jest to paląca potrzeba, do rozwiązania problemu znajdą się zainteresowani do działania.

Na szkolenie w ramach projektu WARNiK, czyli Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa NGO i kooperacji zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Kościan. Uczestniczyli oni w dwóch szkoleniach w ramach Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa. Mieszkańców reprezentowała – Katarzyna Zmarz, środowisko pozarządowe – Jolanta Nowicka- prezeska stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan, natomiast wsparciem ze strony jednostki samorządu terytorialnego był zastępca wójta Mirosław Duda.

Podczas szkolenia poruszane były tematy z punktu widzenia mieszkańca, czyli: sztuka skutecznej argumentacji, drogi dotarcia do osób zajmujących się problemami, rodzaje i zasięg działalności instytucji na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Aby skutecznie zająć się problemem warto znaleźć sprzymierzeńców w organizacjach pozarządowych, które posiadają wiedzę w zakresie rozwiązania spraw społecznych. Tematami skierowanymi do tych uczestników podczas szkolenia w Dymaczewie były: formy współpracy z jednostkami samorządu gminnego, określanie rezultatów w konkursach w porozumieniu z pracownikami urzędu, a także określenie wzajemnych oczekiwań.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stanowią fundament tworzenia klimatu zmian w gminie, w związku z czym niezbędne było ich uczestnictwo także podczas szkolenia. Perspektywa, procedury a także ograniczenia prawne to wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień urzędnicy, jednak otwarci na współpracę z mieszkańcami chcą poszukiwać dróg rozwiązań, a projekt WARNiK pozwala im to osiągnąć. Jak współpracę układać na poziomie finansowym ale także pozafinansowym, to jeden z głównych tematów. Praca warsztatowa w „trójkach” pozwoliła uczestnikom wyeliminować przeszkody i skoncentrować się na rezultacie końcowym. Ale to dopiero początek prac.

Praca w grupach, spojrzenie z różnych perspektyw a także integracja poprzez poznawanie siebie, wzajemnie zaowocuje w drugim półroczu nowymi zapisami w programach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i ogłoszonymi z końcem roku konkursami, celem rozwiązania najpilniejszych problemów w gminie Kościan.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.