All Posts By

CRG Kościan

WOŚP w Starych Oborzyskach

WOŚP po raz kolejny zagrała w Starych Oborzyskach. Podczas imprezy zamkniętej zorganizowanej dla dzieci, rodziców i dziadków zebraliśmy 1080,89 zł. Pieniądze przekazaliśmy do sztabu WOŚP w kościańskim KOK.

Imprezę zorganizował sołtys wsi Stare Oborzyska z Rada Sołecką. Do akcji włączyły się społeczności szkół oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan.

Podczas spotkania był koncert kolęd w wykonaniu zespołu  „Kokorzynianki”, teatrzyk dla dzieci przygotowany przez pana Arkadiusza Wesołka i Krzysztofa Bajstoka, balik i spotkanie z gwiazdorem, podczas którego dzieci dostały słodkie upominki.

Spotkanie noworoczne

Po raz 19. samorząd gminy Kościan zaprosił na doroczne spotkanie noworoczne, by podziękować za pracę na rzecz gminy. W hali sportowej w Starych Oborzyskach zasiadło ponad 300 zaproszonych gości, którzy na wstępie obejrzeli 10-minutowy film będący podsumowaniem 2015 r. i wysłuchali informacji wójta Andrzeja Przybyły o zrealizowanych w minionym roku zadaniach.

Odchodzący na emeryturę długoletni wójt Henryk Bartoszewski został wyróżniony przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych statuetką Filar Samorządu Terytorialnego.

Podczas spotkania władze samorządowe gminy wyróżniły: Bartłomieja Gruszko – inicjatora i organizatora rozgrywanych w Kiełczewie Maratonów Błotnych; Marcina Adamczaka działającego w LZS JunaTrans i OSP Stare Oborzyska; Jolantę Nowicką prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan.

W części artystycznej wystąpił Teatr Muzyczny Iwia z widowiskiem ,,Od kankana do czardasza’’.

Razem łatwiej

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Razem łatwiej – kompleksowe wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych”, który napisany został w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Gminą Kościan.

Projekt miał na celu wsparcie funkcjonowania rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych związanych z rozpadem rodziny i przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. W programie uczestniczyło 18 rodzin z Gminy Kościan. W ramach programu osoby dorosłe miały możliwość udziału w zajęciach wspierająco – edukacyjnych oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Dla 40 dzieci z rodzin biorących udział w programie zorganizowane zostały warsztaty psychologiczne z podziałem na dwie grupy wiekowe. W okresie od maja do listopada 2015 r. zrealizowano 16 godzin zajęć wspierająco – edukacyjnych dla dorosłych, 20 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej oraz 16 godzin warsztatów psychologicznych dla dzieci. W grudniu br. planowane jest spotkanie podsumowujące realizację programu połączone z warsztatem edukacyjnym nt. „Aktywne spędzanie czasu wolnego”.

Projekt „Razem łatwiej – kompleksowe wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych” współfinansowany był przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

(KK)

Gala naukowa podsumowująca projekt ˝W labiryncie ścieżek wiedzy˝

W czwartek 29 października 2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach odbyła się Gala Naukowa podsumowująca projekt „W labiryncie ścieżek wiedzy”.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to przedsięwzięcie  realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP pod nazwą „Wielkopolska Wiara”. Celem Konkursu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan było PATRONEM tego projektu.

Gala naukowa rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości, przedstawieniem programu i celu projektu. Następnie odbył się wykład z pokazem multimedialnym na temat obiektów Układu Słonecznego.  Po wykładzie odbył się cykl warsztatów dla młodzieży z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, matematyki, astronomii.  Jedna z zabaw polegała na nazwaniu planety na podstawie jej wielkości  i właściwym doborze pozycji w układzie.  Mistrzowie kostki Rubika wzięli udział w konkursie najszybszego układania. Mistrzem został Piotr Trąbka  z 2B układając kostkę w czasie …. s. Następnie uczniowie pokazali swoim kolegom proste algorytmy układania kostki. Uczniowie zaprezentowali własne zegary słoneczne i pomogli innym uczniom zapoznać się z ich budową i wykorzystaniem. Świetną i wciągającą zabawą było układanie dużych, kolorowych tangramów, rysowanie fascynujących  fraktali, budowli z klocków Jenga. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko eksperymentów fizykochemicznych. Można było samodzielnie pod instrukcją prowadzących uczniów wykonywać ciekawe, kolorowe eksperymenty, badać działanie mini poduszkowców, obserwować skutki elektryzowania ciał. Goście mogli też kilkukrotnie obejrzeć efektowny wybuch wulkanu.

Zadbaliśmy także o słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na zakończenie  gali zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów.

Projekt „W labiryncie ścieżek wiedzy” zakładał przeprowadzenie Pikniku naukowego, Gali naukowej oraz cyklu zajęć z matematyki, astronomii i fizyki. Podczas spotkań uczniowie brali udział w zajęciach oraz wykładach w obserwatorium astronomicznym w wieży ciśnień w Kościanie prowadzonych przez pana Mateusza Maliczaka, podczas  których  poznali bardzo interesujące programy do obserwacji nieba, odbyli fascynującą podróż po gwiazdozbiorach, obserwowaliśmy Księżyc, Saturn i inne obiekty przez teleskop. W ramach projektu powstał zegar słoneczny, który umieszczony został przed budynkiem szkoły. Podczas zajęć uczniowie nauczyli się odczytywać

Realizowane zadania bardzo podobały się uczniom i rodzicom, a uczestnicy projektu już czekają na kolejne propozycje. Rodzice chcieliby, aby ich dzieci brały udział w tego typu aktywnych i rozwijających przedsięwzięciach. Po tym projekcie w naszej szkole zostaną trwałe pamiątki w postaci zegara słonecznego, uczniowskich zegarów słonecznych, wielkiej kostki Rubika, kolorowych, wyskalowanych planet Układu Słonecznego, tangramów do główkowania i wielu wrażeń i inspiracji do dalszych gwiaździstych przygód.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, szczególnie panu Mateuszowi Maliczakowi, nauczycielom z oborzyskiego gimnazjum, Marcinowi Adamczakowi,  Rodzicom oraz wszystkim pozostałym  osobom zaangażowanym w jego realizację.

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Kościanie

W piątek, 25 września 2015 roku o godz. 12.00 w Kościanie w Nenufar Club przy ul. Bocznej 21 odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki.

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki to najważniejsza tego typu impreza w Województwie Wielkopolskim. Jest to okazja do spotkania specjalistów z różnych dziedzin, podsumowania mijającego sezonu turystycznego, a także wymiany doświadczeń i integracji branży. W obchodach uczestniczą reprezentanci środowisk, dla których ważny jest rozwój turystyki i promocja Wielkopolski, m.in. Samorządu Województwa Wielkopolskiego i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni kształcących kadry dla turystyki, branży turystycznej, a także Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, mediów oraz innych podmiotów odgrywających znaczącą rolę w popularyzowaniu turystyki.

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki mają w naszym regionie wieloletnią tradycję. Organizowane są każdego roku na przełomie września i października przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w różnych miejscach w Wielkopolsce, we współpracy z partnerami lokalnymi – w tym roku z Miastem Kościan, Gminą Kościan oraz Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan. W ostatnich latach miały miejsce w Kłodawie, Murowanej Goślinie, Turku i Śremie.

Przypomnijmy, że Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został przez Światową Organizację Turystyki w celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie (począwszy od 1979 r.) 27 września każdego roku.
Tegorocznemu Światowemu Dniu Turystyki, którego oficjalne obchody odbędą się 27 września br. w Burkina Faso, przyświeca hasło: „Miliard turystów, miliard możliwości” (ang. One billion tourists, one billion opportunities)

Piknik naukowy „W labiryncie ścieżek wiedzy”

W dniu 18 września 2015 od godziny 18.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach odbył się piknik naukowy w ramach realizowanego projektu pt. „W labiryncie ścieżek wiedzy”.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Nasze Stowarzyszenie jest PATRONEM tego projektu.

Piknik rozpoczął się wykładem multimedialnym przedstawionym przez pana Mateusza Maliczaka pt. „Jak mierzono czas?” Poznaliśmy także zasadę działania zegara słonecznego i odczytywania z niego czasu. Dokonaliśmy oficjalnego odsłonięcia zegara słonecznego przed naszą szkołą. Resztę wieczoru spędziliśmy przy teleskopie buszując po niebie. Obserwowaliśmy Księżyc, gwiazdozbiory i wyjątkowo pięknie wyglądający Saturn z jego charakterystycznymi pierścieniami, niebieską i pomarańczową gwiazdę, ruchy satelit. Poznaliśmy kilka aplikacji pomagających w nawigacji po niebie. Pan Mateusz wykazał się wielką cierpliwością i mistrzowską precyzją w poszukiwaniu i wskazywaniu piękna w kosmosie.  Atrakcją pikniku było także ognisko z pieczeniem kiełbasek, piosenki i pląsy. Piknik zakończyliśmy braterskim kręgiem i o 21.30 w świetle już mniej nam obcych gwiazd udaliśmy się do domów.