All Posts By

CRG Kościan

„MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy”

Cieszymy się niezmiernie, iż w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara” zdobyliśmy grant w wysokości 7000 zł na działania z młodzieżą. Projekt pod nazwą „MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy” zakłada powołanie nowych, młodzieżowych radnych na drugą kadencję działalności MRG w gminie Kościan. Dotychczas pracowaliśmy z młodzieżą by poznać ich potrzeby, zainicjować działalność ale także zainspirować do działania.

Teraz wkraczamy w kolejny etap, powołania nowych, młodzieżowych radnych. Obserwujcie naszą stronę, nasz profil na Facebook, bowiem każdy z młodych mieszkańców jest dla nas ważny i może mieć wpływ na przyszłość w swojej gminie.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan zakończyło projekt pn. „Historie drzewami pisane”, którego efektem jest 10 krótkich filmów o roli zadrzewień w naszym środowisku. Efekty zadania można zobaczyć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej https://leksykon.gminakoscian.pl/
Filmy zrealizowane przez DNA Studio mogą być inspiracją dla zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i ekologii. Zapraszamy do korzystania!
Celem projektu było przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na naszym obszarze z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Operacja pn. „Historie drzewami pisane” współfinansowana była z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość realizowanego zadania to 64.197 zł w całości została pokryta ze środków w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gorąco na dworze, a my podgrzewamy współpracę w ramach projektu WARNiK

Jak angażować mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów w swoim najbliższym środowisku? Najlepiej zapytać: co jest nie tak? Co nie gra? Co im przeszkadza? Jeśli jest to paląca potrzeba, do rozwiązania problemu znajdą się zainteresowani do działania.

Na szkolenie w ramach projektu WARNiK, czyli Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa NGO i kooperacji zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Kościan. Uczestniczyli oni w dwóch szkoleniach w ramach Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa. Mieszkańców reprezentowała – Katarzyna Zmarz, środowisko pozarządowe – Jolanta Nowicka- prezeska stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan, natomiast wsparciem ze strony jednostki samorządu terytorialnego był zastępca wójta Mirosław Duda.

Podczas szkolenia poruszane były tematy z punktu widzenia mieszkańca, czyli: sztuka skutecznej argumentacji, drogi dotarcia do osób zajmujących się problemami, rodzaje i zasięg działalności instytucji na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Aby skutecznie zająć się problemem warto znaleźć sprzymierzeńców w organizacjach pozarządowych, które posiadają wiedzę w zakresie rozwiązania spraw społecznych. Tematami skierowanymi do tych uczestników podczas szkolenia w Dymaczewie były: formy współpracy z jednostkami samorządu gminnego, określanie rezultatów w konkursach w porozumieniu z pracownikami urzędu, a także określenie wzajemnych oczekiwań.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stanowią fundament tworzenia klimatu zmian w gminie, w związku z czym niezbędne było ich uczestnictwo także podczas szkolenia. Perspektywa, procedury a także ograniczenia prawne to wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień urzędnicy, jednak otwarci na współpracę z mieszkańcami chcą poszukiwać dróg rozwiązań, a projekt WARNiK pozwala im to osiągnąć. Jak współpracę układać na poziomie finansowym ale także pozafinansowym, to jeden z głównych tematów. Praca warsztatowa w „trójkach” pozwoliła uczestnikom wyeliminować przeszkody i skoncentrować się na rezultacie końcowym. Ale to dopiero początek prac.

Praca w grupach, spojrzenie z różnych perspektyw a także integracja poprzez poznawanie siebie, wzajemnie zaowocuje w drugim półroczu nowymi zapisami w programach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i ogłoszonymi z końcem roku konkursami, celem rozwiązania najpilniejszych problemów w gminie Kościan.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt pt. WARNiK.

Gmina Kościan, jako jedna z 12 samorządów w Wielkopolsce, przystąpiła do prestiżowego projektu pt. WARNiK. Na udziale w projekcie skorzystają przede wszystkim mieszkańcy. Reprezentanci gminy będą pracować nad nowymi rozwiązaniami, które są potrzebne lokalnej społeczności.

Zgodnie z założeniami projektu gminę Kościan reprezentują 3 osoby: mieszkanka Turwi- Katarzyna Zamrz, liderka Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan- Jolanta Nowicka, przedstawiciel Gminy- Mirosław Duda. Ich zadaniem jest wypracowanie pomysłów na działania, które są potrzebne w gminie i które zgłaszają sami mieszkańcy.

Problemy zgłaszane ze strony mieszkańców są różne. To między innymi brak wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w czasie pocovidowym, brak miejsc spotkań dla mieszkańców czy też mała integracja mieszkańców z obcokrajowcami. W ramach projektu będziemy szukać dla nich konkretnych rozwiązań – mówi Anna Jądrzyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP, które realizuje projekt.

W ramach projektu przedstawiciele gminy biorą udział w szkoleniach i korzystają ze wsparcia doradców. Zaplanowane zostały także spotkania z norweskim partnerem projektowym – firmą Newschool oraz wizyta studyjna dla uczestników, prezentująca dobre praktyki.

Jestem przekonana, że dzięki wsparciu naszych ekspertów, w tym partnera z Norwegii, już wkrótce w gminie uda się podjąć nowe działania – uzupełnia A. Jądrzyk.

Postępy projektu można śledzić na profilu Stowarzyszenia Centrum PISOP na Facebooku.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.