All Posts By

CRG Kościan

Zbiórka dla Ukrainy

W związku z wydarzeniami w Ukrainie nie pozostajemy obojętni! 

https://zrzutka.pl/z/crgkosciandlaukrainy

Uruchamiamy zbiórkę, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewni konkretną pomoc poszkodowanym przybyłym do Polski. Nie wiemy, jak sytuacja będzie rozwijać się w kolejnych dniach, ale jedno jest pewne – już teraz nasze wsparcie może zmienić los Ukraińców, którzy zostali dotknięci wrogimi działaniami Rosji. Już spora grupa mieszkańców Ukrainy przybyła na nasze tereny – Powiat kościański. Są to głównie mamy z dziećmi oraz osoby starsze.

Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekażemy lokalnym instytucjom na pokrycie bieżących potrzeb.   Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję. Pomóż wpłatą i udostępnij dalej, gdzie tylko się da – niech świat widzi, że jesteśmy Solidarni z Ukrainą. 

Zbiórka została utworzona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, która działa na terenie Gminy Kościan od 2009 roku. Organizacja będzie czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania.

Kontakt dla mediów: crgkoscian@gmail.com

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2022

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Kościan na wykonywanie  w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.

Nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do dwóch konkursów:

 • w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury  na zadanie „Spotkajmy się w Gminie Kościn” w wysokości 21000,00 złotych
 • w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych „Młodzieżowe i senioralne mobilizatory” w wysokości 10000 złotych.

Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan

 

              Jak w prawdziwych wyborach, kościańskiej młodzieży towarzyszyły emocje, napięcie i mnóstwo pytań. 26 listopada odbyły się wybory w szkołach, teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Przedstawiamy Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

 

               Kandydatów na młodzieżowych radnych zgłosiło się dwudziestu dwóch kandydatów. Młodzież wzięła udział w szkoleniu, po czym zaangażowali się kampanię wyborczą. Powstały plakaty, akcje informacyjne, ale także rozmowy ze swoimi wyborcami w szkołach.

W oparciu o współpracę z Samorządem Gminy Kościan w szkołach powstały okręgi wyborcze. W związku z epidemią głosowanie zostało przeprowadzone on-line poprzez platformę LIBRUS. Jednak nie zapomniano o młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, którzy nie podlegają elektronicznemu dziennikowi w poszczególnych szkołach. W Szkole Podstawowej w Oborzyskach Starych zorganizowano lokal wyborczy w tradycyjnej formule (urna, przedstawiciele komisji wyborczej, karty do głosowania z listą wyborców). W wyborach wzięły udział 263 osoby. Po przeliczeniu głosów do Młodzieżowej Rady zostali wybrani uczniowie z największą liczbą głosów.

 1. Anna Peszel – Stare Oborzyska
 2. Jędrzej Kościański – Stary Lubosz
 3. Maria Łabińska – Stary Lubosz
 4. Julia Dudkowska – Racot
 5. Zofia Flaczyk – Racot
 6. Nikodem Gryzoń – Stary Lubosz
 7. Józefina Kaźmierska – Stare Oborzyska
 8. Wiktor Ropiński – Racot
 9. Aleksandra Szczepaniak – Bonikowo
 10. Izabela Szczepaniak – Bonikowo
 11. Antoni Bartoszewski – Stary Lubosz
 12. Julia Naskręt – Stare Oborzyska
 13. Jagoda Pietrzyńska – Stary Lubosz
 14. Marcel Walczak – Stary Lubosz
 15. Alicja Kasprzak – Stary Lubosz

Zaprzysiężenie młodzieżowych radnych odbędzie się podczas uroczystej sesji. O terminie będziemy informować.

Wszystkim kandydatom gratulujemy i zachęcamy tych, którzy kandydowali by wspierali wybranych radnych. Jako młodzi obywatele macie wiele kadencji przed sobą, w związku z czym nie poddawajcie się w swych staraniach o sprawy młodzieżowe.

Idea Młodzieżowej Rady Gminy Kościan wypłynęła z potrzeby. Aby powołać organ doradczy potrzeba zaangażowania wielu ludzi. Wiele elementów tej pracy mogło być zrealizowane dzięki projektowi „MRG- mobilizacja, rozwój gminy Kościan, celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

„Ruszyła maszyna po szynach ….”

Słowa w wierszu Jana Brzechwy „Lokomotywa” są adekwatne do rozpoczynającego się właśnie okresu dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. RUSZAMY z kampanią wyborczą!!!

Od dziś w mediach społecznościowych, na stronach szkół będą pojawiały się plakaty promujące samych kandydatów na Młodzieżowych Radnych. Podczas szkolenia warsztatowego udało się nam sprecyzować czym Młodzieżowa Rada jest, jakie są zasady funkcjonowania MRG a także zasady kampanii wyborczej, która będzie krótka ale intensywna. Mamy przynajmniej taką nadzieję, bowiem energia, zapał, entuzjazm w tych młodych mieszkańcach gminy jest.

Krótka relacja z piątkowych warsztatów. Przyglądając się zdjęciom, szukajcie plakatów wyborczych swoich kandydatów.

Nabór kandydatów do Młodzieżowa Rada Gminy Kościan

PRZYGODA zapisana na całe życie

               Wirus i stan pandemii zahamował wiele działań i aktywności zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo się starzeje, jednak ten stan nie może wpłynąć na przyszłość Gminy Kościan. Stąd przygotowania do wyborów do drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.

Jeżeli jesteś ciekawy, chętny do działania, masz doświadczenie w działaniach wolontarystycznych albo nigdy tego nie zaznałeś ale jesteś kreatywny – koniecznie zgłoś swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan.  Nie martw się brakiem wiedzy i umiejętności, bowiem w trakcie trwania kadencji będziecie mieli zapewnione wsparcie ze strony ekspertów, ale także opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. Młodzieżowa Rada jest organem doradczym dla Wójta i Rady Gminy. Deklarują oni chęć poznania opinii młodych ludzi, bowiem zdają sobie sprawę, że w nich tkwi potencjał. To wy wykształcicie się – potem wrócicie w swoje rodzinne strony albo zostaniecie w innych aglomeracjach. Aby uniknąć „migracji” przedstawiciele samorządu chcą abyście zabierali głos w ważnych dla Was sprawach, żywiąc nadzieję, że dalej będziecie kontynuować pracę na rzecz swoich małych społeczności, będąc już pełnoletnimi obywatelami.

Działalność w Młodzieżowej Radzie to odpowiedzialność, praca w wolontariacie, ale także dobra zabawa, gdyż będziecie kreować rzeczywistość, w której chcecie funkcjonować. To szereg korzyści, które w dorosłym życiu są nieocenionym elementem, którym będziecie mogli chwalić się w swoich dokumentach aplikacyjnych. Zdobyte umiejętności otworzą Wam niejedne drzwi w karierze zawodowej, a także poprawią Waszą komunikację z drugim człowiekiem.

Ta przygoda w Młodzieżowej Radzie Gminy Kościan może stać się Twoją szansą. Zgłoszenia kandydatów przyjmują opiekunowie Samorządów Uczniowskich w naszych szkołach.

Jeśli nadal masz wątpliwości lub też chciałbyś o coś dopytać udzielimy wszelkich informacji (tel. 503 013 259 – prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan).

Wybory zostaną przeprowadzone w ramach projektu „MRG – mobilizacja, rozwój gminy – celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan”, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030.

Komunikat Przewodniczącego RGK nr 3 – wzór zgłoszenia

Tworzenie projektu

Szanowni Państwo

Czy wiecie, jak stworzyć dobrą ofertę na realizację zadania publicznego? Jak dobrać kadrę projektu i skonstruować jego budżet? Porozmawiamy o tym 4 listopada podczas szkolenia w Sali Bankietowej Bon Appetit w Starych Oborzyskach.

 

Uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady pisania projektów i ubiegania się o środki w konkursach ogłaszanych przez samorząd, scharakteryzują grupę docelową oraz porozmawiają o harmonogramie i kadrze projektu.

 

Więcej informacji oraz formularz znajdują się na naszej stronie internetowej: https://pisop.org.pl/o-projekcie-w-starych-oborzyskach

 

Spotkanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy”

Cieszymy się niezmiernie, iż w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara” zdobyliśmy grant w wysokości 7000 zł na działania z młodzieżą. Projekt pod nazwą „MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy” zakłada powołanie nowych, młodzieżowych radnych na drugą kadencję działalności MRG w gminie Kościan. Dotychczas pracowaliśmy z młodzieżą by poznać ich potrzeby, zainicjować działalność ale także zainspirować do działania.

Teraz wkraczamy w kolejny etap, powołania nowych, młodzieżowych radnych. Obserwujcie naszą stronę, nasz profil na Facebook, bowiem każdy z młodych mieszkańców jest dla nas ważny i może mieć wpływ na przyszłość w swojej gminie.