All Posts By

CRG Kościan

Historie drzewami pisane – warsztaty fotograficzne i scrapbooking

Rozpoczynamy realizacje kolejnych zajęć warsztatowych w ramach projektu „Historie drzewami pisane”.

Są to:

 • Warsztaty fotograficzne – wykonanie  zdjęć, obróbka gdzie tematem przewodnim jest drzewo.
 • Warsztaty scrapbooking – tworzenie albumów z wykorzystaniem fotografii drzew.

Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach oraz do prowadzeni warsztatów do współpracy.

Historie drzewami pisane – warsztaty rękodzielnicze

Rozpoczynamy realizacje zajęć warsztatowych w ramach projektu „Historie drzewami pisane”.

W pierwszym etapie realizujemy Warsztaty przeprowadzone z młodzieżą i dorosłymi – wykonanie, ozdabianie domków dla zapylaczy oraz pojemników dla roślin w ogródkach przydomowych.

Chcielibyśmy, aby tworzenie z odpadów i zużytych rzeczy domków dla zapylaczy, pojemników dla roślin w ogródkach przydomowych odbyło się wspólnie w grupach dla młodzieży i dorosłych.

W ramach tego zorganizujemy warsztaty stolarskie oraz warsztaty ozdabiania.

Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach oraz do prowadzeni warsztatów do współpracy.

Nabór do Młodzieżowej Rady Gminy Kościan

W zeszłym roku dobiegła końca pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Kościan. Więc wielki czas ogłosić nabór kandydatów na młodzieżowych radnych. 
Jeżeli:
 • masz pomysł, co można zrobić dla młodzieży w gminie Kościan;
 • jesteś młodym mieszkańcem (14-20- wiek) gminy Kościan;
 • angażujesz się w życie społeczne swoich rówieśników;
 • chciałbyś zdobyć wiedzę i doświadczenie samorządowca;
 • poznać młodych, kreatywnych ludzi z innych Młodzieżowych Rad
Koniecznie zgłoś swoją kandydaturę:
Przyślij na adres e-mail: biuro@crgkoscian.pl:
* Formularz zgłoszeniowy ze swoją kandydaturą
* Krótką formę motywacji do współtworzenia MRG Kościan (nagranie video, prezentację) 

I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Kościan

I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Kościan zakończyła się z końcem grudnia 2020. To był trudny czas, jednak na warunki jakie nastały, dobrze wykorzystany. Przyszła pora na powołanie radnych kolejnej- drugiej kadencji. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia.

Jeżeli:

 • masz pomysł, co można zrobić dla młodzieży w gminie Kościan;
 • jesteś młodym mieszkańcem (w wieku od 14-20 lat) gminy Kościan;
 • angażujesz się w życie społeczne swoich rówieśników;
 • chciałbyś zdobyć wiedzę i doświadczenie samorządowca;
 • poznać młodych, kreatywnych ludzi z innych Młodzieżowych Rad

Koniecznie zgłoś swoją kandydaturę!

 

Przyślij na adres e-mail: biuro@crgkoscian.pl

 

* Formularz zgłoszeniowy ze swoją kandydaturą do pobrania na stronie www.crgkoscian.pl i www.gminakoscian.pl

 

* Krótką formę motywacji do współtworzenia MRG Kościan (nagranie video, prezentację)

 

Młodzieżowa Rada Gminy Kościan w pierwszej kadencji brała udział w projekcie „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie”. Miedzy innymi podczas spotkań radni mieli możliwość zapoznać się ze sposobem funkcjonowania innych młodzieżowych rad m.in. z Leszna, Poznania, Święciechowy czy też Gostynia. W trakcie zrealizowali także projekt pod nazwą: „Zbuduj dom dla owadów”. Mamy nadzieję, że działalność kolejnych młodzieżowych radnych pójdzie znów o krok dalej i zrodzą się kolejne inicjatywy a także powstanie most współpracy między radnymi gminy a wschodzącym pokoleniem.

Kultura, tradycja i ekologia w Gminie Kościan.

Projekt „Kultura, tradycja i ekologia w Gminie Kościan” realizowany na terenie Gminy Kościan. Celem projektu jest zwiększenie integracji społeczności lokalnej – w poszczególnych wsiach, między wsiami, między różnymi grupami społecznymi.

Efektem projektu będzie:

 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne
 2. Zwiększenie wiedzy na temat tradycji narodowej i pielęgnowania polskości
 3. Wzrost świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 4. Wzrost jakości życia społeczności lokalnej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację różnych działań.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Kościan.

 

Historie drzewami pisane

Stowarzyszenie CRGKościan realizuje projekt  „Historie drzewami pisane”.

Celem głównym projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Projekt ma za zadanie kształtować świadomość społeczeństwa od najmłodszych lat w kierunku poznania znaczenia i roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności, zapoznaniu z gatunkami drzew naturalnie występującymi na terenie zachodniej Polski. Chcemy zaznajomić społeczeństwo z przepisami dotyczącymi ochrony zadrzewień. Atrakcyjność prowadzonych działań zapewni zastosowanie elementów technologii informacyjnej w trakcie szkoleń, zajęć edukacyjnych i imprez promocyjnych.

W ramach projektu wykonane będą następujące zadania: Budowa internetowej platformy edukacyjnej, która poświęcona będzie znaczeniu drzew i krzewów w dobie zmian klimatu i silnych zagrożeń dla środowiska, na której umieścimy część teoretyczną oraz elementy wideo.

Dodatkowo przeprowadzimy warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne oraz z TI.

Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe – „Powrót do przeszłości krokiem do przodu”

Nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu  – Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe – „Powrót do przeszłości krokiem do przodu”.

Działania skierowane będą do grupy młodzieży  szkół z terenu gminy Kościan.

Celem zadania będzie – uświadomienie uczniom, jak ważna jest w każdym zawodzie współpraca między zawodami,  poszerzanie wiedzy dotyczącej wybranych zawodów, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy,  rozwijanie własnych zainteresowań,  pogłębienie wiedzy na temat znaczenia kompetencji oraz specyfiki poszczególnych zawodów, kształtowania pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej oraz lepszego zaplanowania przez uczniów swojej przyszłej kariery zawodowej.

Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację warsztatów, spotkań dotyczących zawodoznawstwa. Poprzez nasze działania projektowe będziemy szerzyć wiedzę młodzieży na temat różnych zawodów poprzez aktywne uczestnictwo z wykorzystaniem umiejętności wykonywanych w ramach tych zawodów.

W ramach zadania uczniowie poznają następujące zawody: fotograf,  rzeźbiarz, dekorator wnętrz/projektant,  stolarz, dziennikarz,  elektryk  kucharz, cukiernik, dietetyk. W ramach zadania planujemy przygotować film dydaktyczny – Festiwal zawodów przedstawiający i promujący pracę zawodów uwzględnionych w projekcie.

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.

Warnik

Samorząd gminy Kościan zainteresowany podjęciem współpracy z mieszkańcami a także NGO poszukuje chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie WARNiK, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP. 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Beatą Grzegorzewską pod numerem telefonu 601 673 944. 

Kursy językowo – komputerowe

Akademia Języków Obcych Easy English oferuje kursy językowo – komputerowe z całkowitym dofinansowaniem, czyli uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z kursem, otrzymuje darmowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat i zaświadczenie po ukończeniu kursu. Kursy są finansowane ze Środków Unii Europejskiej.

Wymagania:

– wiek od 18 do 73 roku życia

– wykształcenie nie ma znaczenia

– status na rynku pracy nie ma znaczenia

– mieszkaniec Wielkopolski;

Organizacja kursu językowego:

– grupa liczy 12 osób

– języki do wyboru: angielski, niemiecki

– kursy językowe trwają 120 godzin lekcyjnych \ 90 zegarowych

– warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej;

Organizacja kursu komputerowego:

– grupa 10 osób

– wykształcenie maksymalnie do średniego

– kurs liczy 120 godzin lekcyjnych \ 90 zegarowych

– warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej;

Zajęcia organizujemy według preferencji grupy, jeśli sala jest na miejscu nigdzie nie trzeba będzie dojeżdżać. Chętnych prosimy o zgłoszenia mailowo na adres crgkoscian@gmail.com lub pod numerem telefonu 65 511 40 64.