Skip to main content
Category

Aktualności

Kolejny mini grant Korpusu Wolontariatu dofinansowany!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę kolejnego mini grantu naszego Wolontariusza, który należy do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy mini grant:

 • Ziołowy Kącik Wypoczynkowy.

Wolontariuszowi serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się realizacji tego projektu!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Pierwsze mini granty Korpusu Wolontariatu w 2024 roku dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę pierwszych mini grantów  naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy 3 mini granty:

 • Aniołki dla potrzebujących
 • Poznajemy naszą Ojczyznę – Gołuchów, Wrocław
 • W świecie lokalnego rzemiosła.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się realizacji ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

O Różnorodności, czyli inicjatywy wolontariuszy Korpusu Wolontariatu w Gminie Kościan

W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność rozpocząć realizację projektu pn. Korpus Wolontariatu w Gminie Kościan. Projekt rozpoczęty w 2023 roku będzie trwał do końca sierpnia 2026 roku. Istotą projektu jest aktywizowanie mieszkańców naszej Gminy do wolontariatu systematycznego i długotrwałego.

Nasze działania oparliśmy na 15 wolontariuszach, którzy aktywnie działali jako liderzy wolontariatu na terenie naszej Gminy. To właśnie oni zasilili szeregi Korpusu Wolontariatu i rozpoczęli działania na rzecz promocji i upowszechniania wolontariatu. W ramach Korpusu przewidzieliśmy dofinansowanie pomysłów działań wolontariuszy na kwotę 1500 złotych. W sumie przeznaczyliśmy na realizację tych działań aż 22 500 złotych.

Warto wspomnieć tutaj o wartości końcowej tych działań, ponieważ sama kwota dofinansowania nie uwzględnia wkładu pracy wszystkich wolontariuszy w realizację tych inicjatyw. W ramach działań zostało w sumie zaangażowanych 198 wolontariuszy, czyli ponad 13 wolontariuszy na jedną inicjatywę realizowaną przez członków Korpusu! Jeśli założymy, że każdy z wolontariuszy przepracował minimum 5 godzin (a jest to tylko szacunkowa, znacznie zaniżona liczba) w ramach prac podstawowych, które wyceniane są na 30 złotych za godzinę, to wartość wszystkich działań wzrasta o 29 700 złotych i zdecydowanie przekracza wartość dofinansowania działań!

Jest to niezwykle istotne w zrozumieniu sektora społecznego, w którym praca wolontariacka stanowi dużą część działań proponowanych dla społeczności lokalnych. Wystarczy wyobrazić sobie zwykły warsztat rękodzielniczy. To, co widzimy jako uczestnicy warsztatu, to materiały do wykonania rękodzieła, prowadzącego i miejsce, w którym się spotykamy. Czego jednak nie widzimy, to często praca wolontariacka prowadzącego, godziny pracy przeznaczone na przygotowania do warsztatu, zakup materiałów, przygotowanie sali i wiele innych prac wykonywanych nieodpłatnie, aby móc zrealizować warsztat. O efektach i motywacjach pracy wolontariuszy napiszemy w osobnym artykule, teraz możemy jedynie napisać DZIĘKUJEMY! 🙂

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z wolontariuszami jesienią 2023 roku. Spotkanie odbyło się w nowo powstałej sali konferencyjnej klubu sportowego Juna Trans w Starych Oborzyskach. Tak rozpoczęły się pierwsze działania Korpusu Wolontariatu, przestrzeni dla wolontariuszy do realizowania się w ramach pracy wolontariackiej. Podczas spotkania poznaliśmy się z wolontariuszami i wolontariuszy ze sobą oraz zaprezentowaliśmy założenia i charakterystykę projektu. Jednym z elementów pierwszych działań Korpusu było projektowanie działań wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnych. W trakcie warsztatu wolontariusze prezentowali nam swoje pomysły na działania i odbiorców swoich działań – mieszkańców lokalnych społeczności. Niezwykły obraz różnorodności naszych mieszkańców, działań i samych wolontariuszy był urzekający i satysfakcjonujący. Kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli i seniorzy, jedni zostali aktywizowani, inni aktywizowali innych, kolejni integrowali się z innymi, działania działaniom nierówne, warsztaty, wyjazdy, zajęcia, spotkania. Zresztą przeczytajcie sami:

– Świąteczny czas – Fabryka Elfów – działania integrujące młodzież z niepełnosprawnościami z ich rówieśnikami (92 dzieci w wieku 7-9 lat), projekt przewidywał cykl zabaw integracyjnych i wyjazd integracyjny, w sumie w projekt zostało zaangażowanych 10 wolontariuszy (opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, nauczyciele)
– projekt proekologiczny Eko Wianki – kultywowanie tradycji tworzenia wieńców adwentowych poprzez promowanie działań ekologicznych (recykling materiałów, promowanie potrzeby ochrony naturalnego środowiska). W projekcie wzięło udział 20 mieszkańców wsi Darnowo, w projekt zostało zaangażowanych 2 wolontariuszy
– Wolontariat w lokalnych zwyczajach świątecznych – zwiększenie zaangażowania młodzieży w wolontariat, w sumie 89 uczniów i 90 seniorów. Projekt przewidywał wyszkolenie uczniów z zakresu tworzenia ozdób rękodzielniczych, a następnie przekazanie warsztatu seniorom w trakcie cyklu zajęć integracyjnych pomiędzy młodzieżą a seniorami, w projekt zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy
– Pokonamy niewidzialne bariery – projekt zakładał przeszkolenie 18 wolontariuszy ze szkolnego koła wolontariatu z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami a następnie wykorzystanie tych umiejętności podczas szkolnych obchodów międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnościami, międzynarodowego dnia świadomości autyzmu oraz światowego dnia osób z zespołem Downa, w projekt zostało zaangażowanych 18 wolontariuszy
– Smaki tradycji – cykl zajęć integracyjnych, w tym wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Kokorzyn, w sumie 50 osób, w trakcie projektu aktywnie działało 10 wolontariuszy (prowadzenie zajęć, opieka podczas wyjazdu), którzy są powiązani z kołem gospodyń wiejskich w Kokorzynie
– Sąsiedzi Polski i ich stolice – projekt angażujący młodzież i społeczność lokalną w wykorzystanie wiedzy geograficznej do orientacji terenowej, w projekt zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy, w tym młodzież, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele i rodzice
– Piernikowe szaleństwo – projekt miał na celu włączanie nowych mieszkańców wsi w działania wolontariackie i społeczne poprzez cykl wspólnych zajęć kulinarnych dla dzieci i rodziców, w projekcie wzięło udział 60 mieszkańców oraz 10 wolontariuszy z koła gospodyń wiejskich w Nowych Oborzyskach
– Zagraj z nami! – projekt miał na celu zintegrowanie mieszkańców wsi poprzez organizację wieczorów z grami planszowymi. W sumie w projekcie wzięło udział 25 osób, w tym 5 wolontariuszy
– II Bieg Sylwestrowy i Marsz Nordic Walking – organizacja dużego wydarzenia sportowego, w trakcie którego promowano zdrowy styl życia i działania wolontariackie (wolontariusze pracowali ponad miesiąc nad organizacją wydarzenia). W sumie w projekcie wzięło udział 200 mieszkańców (w wydarzeniu sportowym) i 50 mieszkańców (rodzina, przyjaciele jako kibice). W projekt zostało zaangażowanych 30 wolontariuszy
– Podróże małe i duże – projekt dla 81 uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej, który był nastawiony na eksploracje ciekawych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających umiejętności manualne i interpersonalne, w projekcie zostało zaangażowanych 5 wolontariuszy (opiekunowie i nauczyciele)
– Motyli Wolontariat – promocja wolontariatu wśród 18 uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej, którzy prowadzili działania (udział w warsztatach rękodzielniczych, udział w zbiórce) na rzecz mieszkańców Hospicjum Palium, w projekcie wzięło udział 18 wolontariuszy
– Poczta Świętego Mikołaja – cykl wydarzeń integrujących o charakterze świątecznym dla mieszkańców wsi Racot (w szczególności nowych mieszkańców). W sumie w wydarzeniach wzięło udział 200 mieszkańców (w tym 100 dzieci). W projekt w trakcie trwających wydarzeń zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy
– Zagraj z nami dziewczynami! – zorganizowanie cyklu wydarzeń sportowych dla 140 dziewczyn w wieku do 13. roku życia, celem zwiększenia ich zaangażowania w rozwój kultury fizycznej, w działania projektu zostało zaangażowanych 10 wolontariuszy
– Spotkanie seniorów przy wigilijnym stole – celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej seniorów z klubu seniora poprzez ich zaangażowanie w realizację wydarzenia wigilijnego dla seniorów i mieszkańców wsi. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 60 mieszkańców, a także 15 wolontariuszy senioralnych
– Spotkanie z Mikołajem – projekt przewidywał cykl warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców wsi i wydarzenia integracyjnego, w celu ich integracji międzypokoleniowej. W projekcie wzięło udział łącznie 45 mieszkańców, a także zostało zaangażowanych 5 wolontariuszy.

Robi wrażenie prawda? Piętnastu wolontariuszy, piętnaście różnorodnych inicjatyw, różne działania, różni odbiorcy i jeden cel, który miał prowadzić do rozwiązywania potrzeb i problemów mieszkańców Gminy Kościan. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy wolontariuszy Korpusu Wolontariatu w tym roku!

Jeśli jesteście zainteresowani działaniami Korpusu Wolontariatu, to zapraszamy Was do kontaktu z nami! 🙂

Projekt został dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

I Gala Wolontariatu 2023 zakończona!

W ubiegły piątek, 8 grudnia br., mieliśmy przyjemność zorganizować, po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia, I Galę Wolontariatu w Gminie Kościan, która była celebracją Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszej Gminie. Wydarzenie to było możliwe dzięki realizacji projektu pn.: Korpus Wolontariatu w Gminie Kościan, który został sfinansowany w ramach Korpusu Solidarności przez Narodowy Instytut Wolności.

Gala odbyła się w uroczym i klimatycznym Pałacu w Nielęgowie, który funkcjonuje jako Willa Berlińska – restauracja i hotel. Jest to miejsce niezwykłe i istotne dla nas, nie tylko ze względu na walory kulinarne czy historyczne, ale także z punktu widzenia zaangażowania się wolontariuszy w konserwację, utrzymanie i przywrócenie dawnego blasku w Pałacu. Istotne, ponieważ zaangażowanie się w wolontariat systematyczny i długotrwały było elementem przewodnim naszej Gali.

Nasze Stowarzyszenie działa formalnie już blisko 15 lat na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy Kościan, jednak nasze działania wykraczają długo poza dzień założenia Stowarzyszenia. Na początku działaliśmy jako grupy nieformalne wolontariuszy w naszych wioskach. W ramach naszych działań organizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia dla mieszkańców, dla rodzin z naszych wiosek. Wydarzenia te miały charakter festynów, zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych, i wielu innych. Działaliśmy tak przez lata, aż w końcu skala i jakość działań rozrosły się do niebagatelnych rozmiarów. To i pozytywne odzew ze strony mieszkańców, wolontariuszy i działaczy naszej Gminy skłonił nas do wykonania kolejnego kroku w naszej działalności społecznej. 14 maja 2009 roku postanowiliśmy zarejestrować nasze Stowarzyszenie, które dostarczyło nam jeszcze więcej możliwości do realizacji naszych działań. Istotnym elementem naszego funkcjonowania była od zawsze systematyczna praca wolontariacka, wykonywana przez członków i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia. Dlatego, kiedy pojawiła się możliwość realizacji projektu, który będzie rozwijał wolontariat systematyczny na terenie naszej Gminy, od razu zdecydowaliśmy się na jego realizację!

Jak podkreśla Prezeska naszego Stowarzyszenia Jolanta Nowicka – Bez zaangażowania wolontariuszy systematycznych w pomoc i realizację działań naszego Stowarzyszenia, nie moglibyśmy tak aktywnie odpowiadać na potrzeby i problemy naszych mieszkańców. Jest to niezwykłe i magiczne, kiedy widzimy tak duże zaangażowanie naszych wolontariuszy, w szczególności, że mówimy tutaj o zaangażowaniu całych rodzin, dzieci, rodziców, dziadków. Ich optymizm, entuzjazm i pokonywanie wszelkich barier i trudności, sprawia, że chcemy działać jeszcze więcej!

Zorganizowanie I Gali Wolontariatu miało na celu celebrację wolontariuszy systematycznych, którzy aktywnie działają na terenie naszej Gminy. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie i mamy nadzieję, że będzie ono kontynuowane w kolejnych latach. Dla wolontariuszy i uczestników Gali przygotowaliśmy drobne upominki, poczęstunek przygotowany przez Willę Berlińską,   występ Katarzyny Zawady, która zaśpiewała dla nas piosenki świąteczne i francuskie.

Motywem przewodnim spotkania było rozwijanie wolontariatu systematycznego na terenie Gminy Kościan. Zgodnie z Planem Rozwoju Wolontariatu naszego Stowarzyszenia, którego wizja brzmi: „Stworzenie przestrzeni do wspierania i rozwoju wolontariatu systematycznego na terenie Gminy Kościan i powiatu kościańskiego, w której wolontariusze działają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i w odpowiedzi na potrzeby społeczne lokalnych społeczności”, zaprosiliśmy do udziału naszych wolontariuszy, przedstawicieli samorządu, lokalnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców naszej Gminy, aby rozpocząć dialog, w trakcie którego moglibyśmy wypracować stabilne warunki rozwoju dla obecnych i nowych wolontariuszy, które będą częścią Planu Rozwoju Wolontariatu naszego Stowarzyszenia.

I Gala Wolontariatu nie mogła być bardziej udana. Grudniowa, świąteczna atmosfera we wspaniałym miejscu i z niezwykłym wieczorem, otoczonym wolontariuszami i działaczami społecznymi, którzy mieli okazję do poznania się, wymiany doświadczeń i dobrej zabawy.

Wolontariusze – dziękujemy! Jesteście najlepsi!

 

 

Dofinansowaliśmy kolejne mini granty dla Wolontariuszy!

Mamy przyjemność przedstawić Wam kolejne mini granty naszych Wolontariuszy, które otrzymały dofinansowanie!

Do dofinansowania przekazaliśmy 2 mini granty:

 • II Bieg Sylwestrowy i Marsz Nordic Walking
 • Zagraj z nami dziewczynami!

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i nie możemy doczekać się realizacji ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Mini granty dla Wolontariuszy Korpusu Wolontariatu – kolejne dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że zakończyliśmy ocenę kolejnych mini grantów naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy ponownie 4 mini granty:

 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie seniorów przy wigilijnym stole
 • Zagraj z nami!
 • Piernikowe szaleństwo.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i nie możemy doczekać się realizacji ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Kolejne mini granty dla Wolontariuszy Korpusu Wolontariatu dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę kolejnych mini grantów naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy 4 mini granty:

 • Wolontariat w lokalnych zwyczajach świątecznych
 • Sąsiedzi Polski i ich stolice – czy to blisko, czy daleko i w jakim kierunku?
 • Poczta Świętego Mikołaja
 • Pokonamy Niewidzialne Bariery.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i czekamy na realizację ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Pierwsze mini granty dla Wolontariuszy Korpusu Wolontariatu dofinansowane!

Mamy przyjemność poinformować Was, że właśnie skończyliśmy ocenę pierwszych mini grantów naszych Wolontariuszy, którzy należą do Korpusu Wolontariatu, działającego na terenie Gminy Kościan!

Do dofinansowania przekazaliśmy 3 mini granty:

 • Eko Wianki
 • Świąteczny czas – Fabryka Elfów
 • Smaki Tradycji – wyjazd integracyjny.

Wolontariuszom serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się realizacji ich projektów!

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Plener malarsko – rzeźbiarski w Gminie Kościan

Od 10 do 18 czerwca odbędzie się na terenie Gminy Kościan II Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski. Plenery malarskie są nie tylko doskonałą okazją do malowania na świeżym powietrzu, ale także stanowią świetną platformę do nauki i wymiany doświadczeń. Uczestnicy mogą obserwować i uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się wiedzą i technikami, a także czerpać inspirację z różnorodnych podejść artystycznych. W tym roku zaszczycą nas swoją obecnością tacy artyści jak:

Grażyna Ławińska- Polska

Irina Malińska – Ukraina

Anna Rutkiewicz – Polska

Iveta Filipczykova – Czechy

Ala Pisarska – Polska

Małgorzata Bramińska – Polska

Giorgi Gabetsadze – Gruzja

Bożena Szpaczyńska – Polska

Marian Maliński – Polska

Michał Brzoski – Polska

Iwan Maliński – Ukraina

Marta Serediuk – Polska

Krzysztof Żak – Polska

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan!

Serdecznie witamy na stronie naszego nowego projektu pt.: Tworzymy Radę Seniorów w Gminie Kościan, realizowanego w ramach Rządowego Programu NOWEFIO. Nasz projekt będzie realizowany w latach 2023-2024.

Projekt będzie polegał na realizacji głównego celu NOWEFIO, czyli zwiększenie zaangażowania i partycypacji obywateli w sprawy publiczne poprzez wzrost
znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym społeczności lokalnych. Zamierzamy zrealizować ten cel poprzez utworzenie Rady Seniorów w naszej gminie!

Kierunkami działania podczas realizacji naszego projektu są:
1. Zwiększanie wpływu seniorów na polityki publiczne
2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych seniorów
3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych jaką jest Rada Seniorów
4. Wspieranie tworzenia partnerstw i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli naszej gminy.

Rada Seniorów będzie składać się z przedstawicieli seniorów i będzie przestrzenią/platformą, dzięki której seniorzy zwiększą swój wpływ na polityki publiczne w naszej gminie.

W ramach projektu seniorzy oraz kandydaci na radnych wezmą udział w następujących działaniach:
1. Fazę poznania i identyfikacji realnych problemów i potrzeb seniorów w naszej gminie, gdzie zostaną zorganizowane spotkania diagnozujące problemy i potrzeby seniorów. Szczegółowa diagnoza będzie podstawą do planowania strategicznego i operacyjnego działania Rady Seniorów
2. Fazę edukacji i szkoleń. Faza ta ma na celu wyposażenie kandydatów na przedstawicieli Rady Seniorów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na późniejsze efektywne funkcjonowanie Rady i angażowanie się z pełnym potencjałem w sprawy publiczne i społeczne w lokalnych społecznościach
3. Fazę wdrożenia Rady Seniorów. Wypracowanie statutu oraz strategii rozwoju Rady Seniorów i powołanie Rady na podstawie statutu i uchwały rady gminy
4 Fazę działania i współpracy. Faza ta ma za zadanie wydobycie potencjału integracyjnego Rady Seniorów, w celu połączenia podmiotów, które zajmują lub potencjalnie mogłyby zajmować się działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz rozpoczęcie działań (wdrożenie wiedzy i umiejętności z przeprowadzonych zajęć i szkoleń edukacyjnych) oraz wdrożenie zaplanowanych działań społecznych poprzez realizację mikroprojektów na rzecz aktywizacji seniorów w sprawy publiczne i społeczne
5. Fazę podsumowania, która ma za zadanie przedstawienie długotrwałych efektów projektu oraz przygotowanych fundamentów dla kolejnych grup inicjatywnych z innych gmin zainteresowanych utworzeniem Rady Seniorów.

W przypadku zainteresowania projektem, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030