Skip to main content

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 roku.

Nasze stowarzyszenie otrzymało  3000 zł dotacji na realizacje zadania „Przygoda na romantyczno – bajkowych szlakach  Wielkopolski”.