Skip to main content

W czwartek 29 października 2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach odbyła się Gala Naukowa podsumowująca projekt „W labiryncie ścieżek wiedzy”.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to przedsięwzięcie  realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP pod nazwą „Wielkopolska Wiara”. Celem Konkursu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan było PATRONEM tego projektu.

Gala naukowa rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości, przedstawieniem programu i celu projektu. Następnie odbył się wykład z pokazem multimedialnym na temat obiektów Układu Słonecznego.  Po wykładzie odbył się cykl warsztatów dla młodzieży z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, matematyki, astronomii.  Jedna z zabaw polegała na nazwaniu planety na podstawie jej wielkości  i właściwym doborze pozycji w układzie.  Mistrzowie kostki Rubika wzięli udział w konkursie najszybszego układania. Mistrzem został Piotr Trąbka  z 2B układając kostkę w czasie …. s. Następnie uczniowie pokazali swoim kolegom proste algorytmy układania kostki. Uczniowie zaprezentowali własne zegary słoneczne i pomogli innym uczniom zapoznać się z ich budową i wykorzystaniem. Świetną i wciągającą zabawą było układanie dużych, kolorowych tangramów, rysowanie fascynujących  fraktali, budowli z klocków Jenga. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko eksperymentów fizykochemicznych. Można było samodzielnie pod instrukcją prowadzących uczniów wykonywać ciekawe, kolorowe eksperymenty, badać działanie mini poduszkowców, obserwować skutki elektryzowania ciał. Goście mogli też kilkukrotnie obejrzeć efektowny wybuch wulkanu.

Zadbaliśmy także o słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na zakończenie  gali zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów.

Projekt „W labiryncie ścieżek wiedzy” zakładał przeprowadzenie Pikniku naukowego, Gali naukowej oraz cyklu zajęć z matematyki, astronomii i fizyki. Podczas spotkań uczniowie brali udział w zajęciach oraz wykładach w obserwatorium astronomicznym w wieży ciśnień w Kościanie prowadzonych przez pana Mateusza Maliczaka, podczas  których  poznali bardzo interesujące programy do obserwacji nieba, odbyli fascynującą podróż po gwiazdozbiorach, obserwowaliśmy Księżyc, Saturn i inne obiekty przez teleskop. W ramach projektu powstał zegar słoneczny, który umieszczony został przed budynkiem szkoły. Podczas zajęć uczniowie nauczyli się odczytywać

Realizowane zadania bardzo podobały się uczniom i rodzicom, a uczestnicy projektu już czekają na kolejne propozycje. Rodzice chcieliby, aby ich dzieci brały udział w tego typu aktywnych i rozwijających przedsięwzięciach. Po tym projekcie w naszej szkole zostaną trwałe pamiątki w postaci zegara słonecznego, uczniowskich zegarów słonecznych, wielkiej kostki Rubika, kolorowych, wyskalowanych planet Układu Słonecznego, tangramów do główkowania i wielu wrażeń i inspiracji do dalszych gwiaździstych przygód.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, szczególnie panu Mateuszowi Maliczakowi, nauczycielom z oborzyskiego gimnazjum, Marcinowi Adamczakowi,  Rodzicom oraz wszystkim pozostałym  osobom zaangażowanym w jego realizację.