Skip to main content

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!”, ma przyjemność zaprosić mieszkańców, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe powiatu kościańskiego do udziału w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne i rozwiązywanie problemów społecznych, mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego, na terenie naszego powiatu. Pomóc mają nam w tym dotacje, które będziemy przyznawać aktywnym mieszkańcom, na podstawie złożonych przez nich ofert. Wysokość dotacji to aż 1500 złotych na działania społeczne! W ramach Konkursu mamy do przyznania minimum 123 dotacje! Pierwsze wnioski możecie składać już w drugiej połowie lutego 2020 roku!

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Serdecznie zapraszamy!