Skip to main content

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt „50+zdrowie=100+” złożony przez grupę nieformalną „Grupa na 5(0)+”, której Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan jest patronem,  uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018 w wysokości 5000,00 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 6 620,00 zł

Celem Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018  jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Serdecznie gratulujemy!