Skip to main content

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2023 stowarzyszenie nasze otrzymało dofinasowanie na zadanie

„Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe – „Powrót do przeszłości krokiem do przodu” w wysokości 25000,00 zł