Skip to main content

Projekt „Kultura, tradycja i ekologia w Gminie Kościan” realizowany na terenie Gminy Kościan. Celem projektu jest zwiększenie integracji społeczności lokalnej – w poszczególnych wsiach, między wsiami, między różnymi grupami społecznymi.

Efektem projektu będzie:

  1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne
  2. Zwiększenie wiedzy na temat tradycji narodowej i pielęgnowania polskości
  3. Wzrost świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4. Wzrost jakości życia społeczności lokalnej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację różnych działań.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Kościan.