Skip to main content

Wypełnianie wniosku - krok po kroku

1. Instrukcja wypełniania wniosku w konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw: do pobrania tutaj

2. Jak wypełnić wniosek formalnie?

3. Jak zdefiniować i opisać potrzeby społeczne i problemy społeczne naszych mieszkańców?

4. Jak zwiększyć zaangażowanie społeczne naszych mieszkańców?