Skip to main content

Gmina Kościan w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje projekt „Ja w internecie” .
Szkolenie obejmuje jeden blok tematyczny i trwa 12 godzin (podzielonych na kilka dni).. Szkolenia odbywają się na terenie Gminy Kościan oraz miasta Kościan. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 12 osób. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończenie 25 roku życia.
RODZIC W INTERNECIE
Szkolenie dedykowane dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy z zakresu kontroli rodzicielskiej na komputerach i smartfonach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak załatwiać codzienne sprawy związane z e-administracją, np. składanie wniosków 500+, uzyskanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
MÓJ BIZNES W SIECI
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak korzystać z zasobów Internetu aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse, zasoby ludzkie).
MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wiedzieć, jak załatwić sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
KULTURA W SIECI
Celem szkolenia jest nauczenie uczestników m. in. jak bezpiecznie w legalnych źródłach szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, gier, zdjęć, szkoleń i innych dostępnych treści w Internecie.
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Szkolenie skierowane do osób, które chcą nauczyć się efektywnie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy oraz życiu prywatnym.
TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści zgodnie z prawem autorskim.
Zachęcamy do udziału.
Zgłoszenia i pytania:
Urząd Gminy Kościan pan Łukasz Mikołajczyk
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan pani Jolanta Nowicka
Tel: 503013259
ORGANIZATOR SZKOLEŃ:
Gmina Kościan, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan
„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa,
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.