Skip to main content

W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność rozpocząć realizację projektu pn. Korpus Wolontariatu w Gminie Kościan. Projekt rozpoczęty w 2023 roku będzie trwał do końca sierpnia 2026 roku. Istotą projektu jest aktywizowanie mieszkańców naszej Gminy do wolontariatu systematycznego i długotrwałego.

Nasze działania oparliśmy na 15 wolontariuszach, którzy aktywnie działali jako liderzy wolontariatu na terenie naszej Gminy. To właśnie oni zasilili szeregi Korpusu Wolontariatu i rozpoczęli działania na rzecz promocji i upowszechniania wolontariatu. W ramach Korpusu przewidzieliśmy dofinansowanie pomysłów działań wolontariuszy na kwotę 1500 złotych. W sumie przeznaczyliśmy na realizację tych działań aż 22 500 złotych.

Warto wspomnieć tutaj o wartości końcowej tych działań, ponieważ sama kwota dofinansowania nie uwzględnia wkładu pracy wszystkich wolontariuszy w realizację tych inicjatyw. W ramach działań zostało w sumie zaangażowanych 198 wolontariuszy, czyli ponad 13 wolontariuszy na jedną inicjatywę realizowaną przez członków Korpusu! Jeśli założymy, że każdy z wolontariuszy przepracował minimum 5 godzin (a jest to tylko szacunkowa, znacznie zaniżona liczba) w ramach prac podstawowych, które wyceniane są na 30 złotych za godzinę, to wartość wszystkich działań wzrasta o 29 700 złotych i zdecydowanie przekracza wartość dofinansowania działań!

Jest to niezwykle istotne w zrozumieniu sektora społecznego, w którym praca wolontariacka stanowi dużą część działań proponowanych dla społeczności lokalnych. Wystarczy wyobrazić sobie zwykły warsztat rękodzielniczy. To, co widzimy jako uczestnicy warsztatu, to materiały do wykonania rękodzieła, prowadzącego i miejsce, w którym się spotykamy. Czego jednak nie widzimy, to często praca wolontariacka prowadzącego, godziny pracy przeznaczone na przygotowania do warsztatu, zakup materiałów, przygotowanie sali i wiele innych prac wykonywanych nieodpłatnie, aby móc zrealizować warsztat. O efektach i motywacjach pracy wolontariuszy napiszemy w osobnym artykule, teraz możemy jedynie napisać DZIĘKUJEMY! 🙂

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z wolontariuszami jesienią 2023 roku. Spotkanie odbyło się w nowo powstałej sali konferencyjnej klubu sportowego Juna Trans w Starych Oborzyskach. Tak rozpoczęły się pierwsze działania Korpusu Wolontariatu, przestrzeni dla wolontariuszy do realizowania się w ramach pracy wolontariackiej. Podczas spotkania poznaliśmy się z wolontariuszami i wolontariuszy ze sobą oraz zaprezentowaliśmy założenia i charakterystykę projektu. Jednym z elementów pierwszych działań Korpusu było projektowanie działań wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnych. W trakcie warsztatu wolontariusze prezentowali nam swoje pomysły na działania i odbiorców swoich działań – mieszkańców lokalnych społeczności. Niezwykły obraz różnorodności naszych mieszkańców, działań i samych wolontariuszy był urzekający i satysfakcjonujący. Kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli i seniorzy, jedni zostali aktywizowani, inni aktywizowali innych, kolejni integrowali się z innymi, działania działaniom nierówne, warsztaty, wyjazdy, zajęcia, spotkania. Zresztą przeczytajcie sami:

– Świąteczny czas – Fabryka Elfów – działania integrujące młodzież z niepełnosprawnościami z ich rówieśnikami (92 dzieci w wieku 7-9 lat), projekt przewidywał cykl zabaw integracyjnych i wyjazd integracyjny, w sumie w projekt zostało zaangażowanych 10 wolontariuszy (opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, nauczyciele)
– projekt proekologiczny Eko Wianki – kultywowanie tradycji tworzenia wieńców adwentowych poprzez promowanie działań ekologicznych (recykling materiałów, promowanie potrzeby ochrony naturalnego środowiska). W projekcie wzięło udział 20 mieszkańców wsi Darnowo, w projekt zostało zaangażowanych 2 wolontariuszy
– Wolontariat w lokalnych zwyczajach świątecznych – zwiększenie zaangażowania młodzieży w wolontariat, w sumie 89 uczniów i 90 seniorów. Projekt przewidywał wyszkolenie uczniów z zakresu tworzenia ozdób rękodzielniczych, a następnie przekazanie warsztatu seniorom w trakcie cyklu zajęć integracyjnych pomiędzy młodzieżą a seniorami, w projekt zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy
– Pokonamy niewidzialne bariery – projekt zakładał przeszkolenie 18 wolontariuszy ze szkolnego koła wolontariatu z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami a następnie wykorzystanie tych umiejętności podczas szkolnych obchodów międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnościami, międzynarodowego dnia świadomości autyzmu oraz światowego dnia osób z zespołem Downa, w projekt zostało zaangażowanych 18 wolontariuszy
– Smaki tradycji – cykl zajęć integracyjnych, w tym wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Kokorzyn, w sumie 50 osób, w trakcie projektu aktywnie działało 10 wolontariuszy (prowadzenie zajęć, opieka podczas wyjazdu), którzy są powiązani z kołem gospodyń wiejskich w Kokorzynie
– Sąsiedzi Polski i ich stolice – projekt angażujący młodzież i społeczność lokalną w wykorzystanie wiedzy geograficznej do orientacji terenowej, w projekt zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy, w tym młodzież, lokalni przedsiębiorcy, nauczyciele i rodzice
– Piernikowe szaleństwo – projekt miał na celu włączanie nowych mieszkańców wsi w działania wolontariackie i społeczne poprzez cykl wspólnych zajęć kulinarnych dla dzieci i rodziców, w projekcie wzięło udział 60 mieszkańców oraz 10 wolontariuszy z koła gospodyń wiejskich w Nowych Oborzyskach
– Zagraj z nami! – projekt miał na celu zintegrowanie mieszkańców wsi poprzez organizację wieczorów z grami planszowymi. W sumie w projekcie wzięło udział 25 osób, w tym 5 wolontariuszy
– II Bieg Sylwestrowy i Marsz Nordic Walking – organizacja dużego wydarzenia sportowego, w trakcie którego promowano zdrowy styl życia i działania wolontariackie (wolontariusze pracowali ponad miesiąc nad organizacją wydarzenia). W sumie w projekcie wzięło udział 200 mieszkańców (w wydarzeniu sportowym) i 50 mieszkańców (rodzina, przyjaciele jako kibice). W projekt zostało zaangażowanych 30 wolontariuszy
– Podróże małe i duże – projekt dla 81 uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej, który był nastawiony na eksploracje ciekawych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających umiejętności manualne i interpersonalne, w projekcie zostało zaangażowanych 5 wolontariuszy (opiekunowie i nauczyciele)
– Motyli Wolontariat – promocja wolontariatu wśród 18 uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej, którzy prowadzili działania (udział w warsztatach rękodzielniczych, udział w zbiórce) na rzecz mieszkańców Hospicjum Palium, w projekcie wzięło udział 18 wolontariuszy
– Poczta Świętego Mikołaja – cykl wydarzeń integrujących o charakterze świątecznym dla mieszkańców wsi Racot (w szczególności nowych mieszkańców). W sumie w wydarzeniach wzięło udział 200 mieszkańców (w tym 100 dzieci). W projekt w trakcie trwających wydarzeń zostało zaangażowanych 20 wolontariuszy
– Zagraj z nami dziewczynami! – zorganizowanie cyklu wydarzeń sportowych dla 140 dziewczyn w wieku do 13. roku życia, celem zwiększenia ich zaangażowania w rozwój kultury fizycznej, w działania projektu zostało zaangażowanych 10 wolontariuszy
– Spotkanie seniorów przy wigilijnym stole – celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej seniorów z klubu seniora poprzez ich zaangażowanie w realizację wydarzenia wigilijnego dla seniorów i mieszkańców wsi. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 60 mieszkańców, a także 15 wolontariuszy senioralnych
– Spotkanie z Mikołajem – projekt przewidywał cykl warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców wsi i wydarzenia integracyjnego, w celu ich integracji międzypokoleniowej. W projekcie wzięło udział łącznie 45 mieszkańców, a także zostało zaangażowanych 5 wolontariuszy.

Robi wrażenie prawda? Piętnastu wolontariuszy, piętnaście różnorodnych inicjatyw, różne działania, różni odbiorcy i jeden cel, który miał prowadzić do rozwiązywania potrzeb i problemów mieszkańców Gminy Kościan. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy wolontariuszy Korpusu Wolontariatu w tym roku!

Jeśli jesteście zainteresowani działaniami Korpusu Wolontariatu, to zapraszamy Was do kontaktu z nami! 🙂

Projekt został dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030