Skip to main content

W ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Kościan na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” otrzymało dofinansowanie na realizację projektów:

„Moja mała Ojczyzna wczoraj i dziś”

oraz

„Rodzinna przygoda na romantyczno – bajkowych szlakach  Ziemi kościańskiej”.