Projekty realizowane

  1. „MRG-mobilizacja, rozwój gminy-celem Młodzieżowej Rady Gminy”

Projekt MRG- mobilizacja, rozwój gminy- celem Młodzieżowej Rady Gminy Kościan jest projektem skierowanym przede wszystkim do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.

Dlaczego przede wszystkim do nich?

Poprzez działanie chcemy młodzieży pokazać, iż mogą oni mieć realny wpływ na sprawy dotyczące młodzieży. Jeżeli już dziś zaczną działać, w przyszłości będą zamieszkiwać w miejscu przyjaznym dla nich samych, stworzonym z marzeń. A ze splecionych marzeń będą mogły korzystać kolejne pokolenia. Działając dziś, wdrażając swoje pomysły będą tworzyć nową, lokalną, skrojoną na swoje potrzeby przestrzeń w gminie.

W ramach projektu zostały zaplanowane działania, które mają wyłonić potencjalnych kandydatów podczas integracyjnych ognisk. Następnym etapem będzie przeprowadzeni kampanii wyborczej w lokalnych środowiskach/szkołach, a także przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji młodzieżowych radnych (podczas dwudniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego). Ostatni element do udział w sesji inauguracyjnej, gdzie zostanie zaprzysiężona nowa Młodzieżowa Rada gminy Kościan.

Warto podkreślić, iż w projekcie nie nastawiamy się wyłącznie na potencjalnych kandydatów. Chcemy współpracować z samorządami szkolnymi, z młodzieżą chętną do współtworzenia młodzieżowego środowiska z gminy Kościan.

 

 

2. „Historie drzewami pisane” – UMWW –  LGD Gościnna Wielkopolska

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan zakończyło projekt pn. „Historie drzewami pisane”, którego efektem jest 10 krótkich filmów o roli zadrzewień w naszym środowisku. Efekty zadania można zobaczyć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej https://leksykon.gminakoscian.pl/ Filmy zrealizowane przez DNA Studio mogą być inspiracją dla zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i ekologii. Zapraszamy do korzystania!
Celem projektu było przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na naszym obszarze z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Operacja pn. „Historie drzewami pisane” współfinansowana była z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość realizowanego zadania to 64.197 zł w całości została pokryta ze środków w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020